تاكيد كنفرانسي در فرانسه بر نقش آل سعود در صدور تروريسم به جهان

تعداد بازدید : 164
تاریخ و ساعت انتشار : دو شنبه 11 بهمن 1395 00:00
كنفرانسي در پاريس از خاندان آل سعود به عنوان صادركننده تروريسم به فرانسه و ديگر كشورهاي جهان در چهار دهه اخير نام برد.
به گزارش پايگاه خبري قربانيان ترور؛ 'كلريون پروجكت' كه يك سازمان آموزشي غيرانتفاعي با هدف ايجاد سكويي براي فعالان حقوق بشر جهت به چالش كشيدن افراط گرايي اسلامي است،در مطلبي نوشت : اوايل اين ماه يك اتاق فكر امنيتي درفرانسه كنفرانسي در پاريس برگزار كرد كه براي اولين بار به شكل عمومي و روشن خاندان آل سعود را به عنوان مسئول مستقيم موج حملات تروريستي كه در چهار دهه گذشته فرانسه و ديگر كشورهاي خارجي را مورد هدف قرار داده، معرفي كرد. برنامه كنفرانس نيز در نوع خود يك مدرك جنجالي بود كه در آن نوشته شده بود: براي چندين دهه، وهابي گري به داخل جوامع - هم در غرب و هم در شرق - با هدف مشخص تحميل خود به عنوان تنها مرجع اخلاقي واسلامي نفوذ كرده است. گسترش وهابي گري، به تفرقه در بين مسلمانان، حذف اقليت هاي غيرمسلمان، انكار غرب، تنفر، خشونت و درگيري مي انجامد. دربخش ديگري ازبرنامه كنفرانس نوشته شده بود: چنين ايدئولو‍ژي افراطي، اقليت گونه و باستاني چگونه توانست به اين سرعت رشد كند؟ هيچ يك از اينها بدون تلاش هاي يك خانواده - سلسله كه دولتي را به دست گرفته و همه منابع خود را در جهت صدور اين قرائت واپسگرايانه و جنگ طلبانه از اسلام به خدمت گرفته اند ميسر نمي شد: يعني عربستان سعودي. اين پايگاه خبري درگزارش خود از كنفرانس مذكور افزود: روشنفكران غربي، كه يا شريك جرم و يا مشتريان اين حكومت پادشاهي هستند، چشم خود را به اعمال آنها كه درواقع بنيان هاي اجتماع خود آنها را ريشه كن خواهند كرد مي بندند . هدف اين كنفرانس اين بود كه نقش ايدئولوژي وهابي در تولد و گسترش تروريسم تكفيري (تروريسم مسلمان عليه مسلمان) را در مركز توجهات قرار دهد و با معرفي اهداف، اعمال و شبكه هاي آن، حاميان آن و همچنين موضع انفعالي دولت هاي غربي را محكوم كند. در طول كنفرانس دو موضوع جداگانه درقالب ميزگردهاي متعدد مورد بررسي قرار گرفت كه يكي از آنها تحت عنوان 'يك ايدئولوژي باستاني ومضر: انتشار بنيادگرايي و تنفر' به انتشار جهاني اين ايدئولوژي افراطي و نقش مدارس وهابي درپيشبرد وهابي گري در جهان پرداخت. تمركز ويژه اين ميزگرد بر تاثير وهابي گري روي مناطق حاشيه نشين در سراسر فرانسه و تامين مالي مشهود و غيرمشهود در اين مناطق بود. ميزگرد ديگر تحت عنوان 'يك ايدئولوژي در خدمت يك دولت: صدور اسلام و تروريسم' تامين مالي مستقيم و غير مستقيم 'جهاد' را نشان داده و اين نكته را توضيح مي داد كه چگونه وهابي گري منبع درگيري درخاورميانه است. ميرگزد مذكور همچنين ساده لوحي و حمايت دولت هاي غربي از خاندان آل سعود همزمان با تلاش هايشان براي جنگ با تروريسم را آشكار كرد.
  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها