مضررات و فوايدي كه طرح روسيه براي سوريه دارد ؛ چهار سال ديگر براي اسد

تعداد بازدید : 187
تاریخ و ساعت انتشار : شنبه 2 بهمن 1395 00:00
معامله اي كه روسيه در نظر گرفته است در واقع يك امكان زندگي است و مخالفان بايد آن را بپذيرند. در صورت پذيرش پيشنهاد همه چيز رها شده و اوضاع به شرايط پيش از سال 2011 بازخواهد گشت.
ديپلماسي ايراني: در زمينه مذاكرات براي رسيدن به راه حلي سياسي براي پايان دادن به جنگ در سوريه، روس ها و ايراني ها اصرار به باقي ماندن بشار اسد به عنوان رئيس جمهور دارند. اگرچه آنها قول مي دهند كه او تنها براي ايجاد توازن در دوره فعلي «با احترام به قانون اساسي» برسر كار خواهد بود. اين مساله بايد در كنار نقش نمايندگان مخالف و وعده هاي مقامات مستقل در قدرت داشتن در مناطق و استان ها، ديده شود. هركس با شنيدن اين پيشنهاد وسوسه انگيز، اگر تنها شرط براي صلح باقي ماندن اسد باشد، از آن استقبال خواهد كرد. صادقانه بايد گفت كه باقي ماندن اسد در پستش، اگر كسي باشد كه عملي شدن وعده ها را تضمين كند، مشكل خاصي به نظر نمي رسد. با اين حال دو مساله وجود دارد. اولين واقعيت اين است كه رئيس جمهور در سال 2014 در ميانه جنگي وحشتناك در انتخابات پيروز شد و هيچ كس نمي داند چگونه موفق به انجام اين كار شد. دوم اين كه دوره رياست جمهوري وي در سال 2021 به پايان مي رسد بنابراين چهار سال طولاني تا قبل از كناره گيري او وجود خواهد داشت و اين يعني زمان كافي براي انحلال نيروهاي مخالف و گروه هاي مشابه. معامله اي كه روسيه در نظر گرفته در واقع يك امكان زندگي است و مخالفان بايد آن را بپذيرند. در صورت پذيرش پيشنهاد همه چيز رها شده و اوضاع به شرايط پيش از سال 2011 بازخواهد گشت. مخالفان نبايد روياي هر چه مي خواهند را در سر داشته باشند و درك كنند كه همه چيز وعده داده شده است از جمله دولت ائتلافي، تضمين هاي قانون اساسي و قوانين مستقل براي استان ها. با وجود وعده هاي بين المللي كه مرحله اي از صلح و آشتي، اصلاحات و گذار را تضمين مي كنند، هرچقدر هم كه باور آن سخت باشد بايد انتظار داشت كه نيروهاي مخالف ميانه رو با هدف نابود نشدن كشور و دولت و رسيدن به تغييرات مسالمت آميز به آن تن دهند. ناآرامي ها به صورت مسالمت آميز شروع شد و براي ماه ها با تظاهرات، آگهي ها و سرودها ادامه يافت. شرايط فعلي دعوتي است براي انتقال مسالمت آميز كه با آن چه در قيام هاي تونس، ليبي و مصر ديده شد متفاوت است. همان طور كه در بحث در مورد احترام به قانون اساسي، كه حتي توسط كساني كه پيش نويس آن را تهيه كرده اند رعايت نشد، و درخواست براي به پايان رسيدن دوره قانوني رياست جمهوري مشخص است، اينها تنها شگردهاي مذاكره با هدف آسان تر كردن شرايط آرام شدن مخالفان و حفظ وضعيت موجود است. به اين ترتيب مي توان به مخالفان وعده امتيازات بزرگ تر را نيز در آينده داد. مردم سوريه به خصوص نيم ميليون نفري كه قرباني و ميليون ها نفري كه آواره شده اند و هرگز به خانه هاي خود برنگشته اند، به خوبي مي دانند كه پذيرش نظام براي ماندن بر سر كار در طول چهار سال آينده به اين معني است كه مخالفين، مردم و تمام وعده هايي را كه داده بودند، فروخته اند. اين مي تواند به معناي پايان مخالفان ميانه رو و تقويت افراط گراياني باشد كه مذاكرات را رد كرده اند. از اين رو مخالفان مسئوليت بزرگي براي نتايج حاصل از مذاكره و آن چه امضا خواهند كرد، دارند. هيچ كس باور نخواهد كرد كه آنها فريب انتخابات برگزار شده را بخورند. انتخاباتي كه در روزهاي جنگ برگزار شد و اسد با نزديك به 89 درصد آرا به پيروزي رسيد. بسياري از كشتارها و تخريب ها پس از انتخابات صورت گرفت آن هم انتخاباتي كه گفته مي شد 10ميليون نفر از شهروندان در آن راي داده بودند. مشخص است كه در آن زمان غيرممكن بود كه حتي 2ميليون نفر از شهروندان در انتخابات شركت كرده باشند. با اين وجود قرار است كه فريب تكرار شود. وقتي با شرايطي روبه رو هستيد كه نظام بايد بر سر كار بماند تا جنگ به پايان برسد، بهتر است كه سوري ها به تقسيم شدن كشور خود تن بدهند. بگذاريد كه رئيس جمهور مسئوليت بخشي تضمين شده از كشور را برعهده داشته باشد كه در آن اكثريت آرا از فرقه خود را در دست دارد. در اين صورت هر بخش از كشور خوشحال خواهد بود و مسائل بدون جنگ و بدون تحمل يك رژيم به پيش خواهد رفت. اين ايده توسط تركيه، ايران و عراق رد شده است چرا كه از عواقب نتايجي كه ممكن است با آن روبه رو شوند، مي ترسند. سوريه اي كه آنها بر سرش بحث مي كنند مانند شيشه شكسته اي است كه مي خواهند تكه هاي آن را به زمان گذشته و قبل از تمام اين كشت وكشتارها و تخريب ها برگردانند. منبع: ميدل ايست مونيتور/ مترجم: روزبه آرش
  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها