گزارش انديشكده اقتصاد و صلح؛ جهان امن تر و كشورهاي توسعه يافته ناامن تر شدند/ انتشار ويروس تروريسم به همه جاي جهان

تعداد بازدید : 202
تاریخ و ساعت انتشار : دو شنبه 27 دی 1395 00:00
«انديشكده اقتصاد و صلح» (Economics and Peace) از سال ۲٠١۳، گزارشي از شاخص تروريسم جهاني منتشر مي كند كه خلاصه اي جامع از روند حوادث تروريستي و الگوهاي جهاني تروريسم است. در گزارش امسال اين انديشكده كه چهارمين سري از اين گزارش هاست، روند و الگوهاي جهاني تروريسم در ١۶ سال اخير (از سال ۲٠٠٠ تا كنون) آمده است. بر طبق اين گزارش، در سال ۲٠١6 كشورهاي توسعه يافته، حوادت تروريستي را بيش از پيش لمس كرده اند.
به گزارش پايگاه خبري قربانيان ترور؛ «انديشكده اقتصاد و صلح» (Economics and Peace) از سال ۲٠١۳، گزارشي از شاخص تروريسم جهاني منتشر مي كند كه خلاصه اي جامع از روند حوادث تروريستي و الگوهاي جهاني تروريسم است. در گزارش امسال اين انديشكده كه چهارمين سري از اين گزارش هاست، روند و الگوهاي جهاني تروريسم در ١۶ سال اخير (از سال ۲٠٠٠ تا كنون) آمده است. طبق اين گزارش، در سال ۲۰۱۶ كشورهاي توسعه يافته، حوادت تروريستي را بيش از پيش لمس كرده اند. افزايش مرگ و ميرها در كشورهاي توسعه يافته چهره تروريسم در سال هاي اخير در حال تغيير است. جهان در سال ۲٠١۵ ، شاهد كاهش حدود ١٠ درصدي مرگ و ميرهاي مربوط به حوادث تروريستي بوده است. و اين در حالي است كه از سال ۲٠١٠ تاكنون اين اولين بار است كه اين درصد مقداري كاهش را نشان مي دهد. با اين حال اين شاخص هنوز حدود ۶ درصد كل مرگ و ميرهاي دنيا را شامل مي شود، چرا كه برخي از كشورها در حال تجربه ركوردهاي خود در مرگ و ميرهاي تروريستي هستند كه بيشتر آنها كشورهاي توسعه يافته اند. نقشه زير مناطقي را كه حوادث تروريستي در آنها رخ داده است، نشان مي دهد. هر چه رنگ قرمز پررنگ تر باشد، شدت و ميزان فعاليت هاي تروريستي بيشتري را نشان مي دهد. ميزان حوادث تروريستي در سال ۲٠١۵ در كشورهاي توسعه يافته نسبت به سال قبل، افزايش ۶۵٠% (تعداد ۷۷ كشته در سال ۲٠١۴ نسبت به ۵۷۷ تن در سال ۲٠١۵) داشته است. ۲١ كشور از ۳۵ كشور عضو سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي ((OECD در سال ۲٠١۵ دست كم يك حمله تروريستي را تجربه كرده اند. تركيه و فرانسه در صدر حملات تروريستي بيشترين حوادث در كشورهاي تركيه و فرانسه اتفاق افتاده است و تركيه، فرانسه، دانمارك، آلمان و سوئد ركورد بيشترين مرگ ناشي از تروريسم در يك سال را، از سال ۲٠٠٠ تا كنون تجربه كرده اند. بيش از نيمي از ۵۷۷ مورد از مرگ و ميرها مربوط به عمليات هاي داعش بوده است. اقدامات تروريستي رخ داده در بروكسل، پاريس و آنكارا شديدترين حوادث تروريستي در تاريخ اين كشورها محسوب مي شوند. اين افزايش چشمگير مرگ و ميرها بر اثر تروريسم در سال ۲٠١۵ در كشورهاي توسعه يافته، در حالي است كه ميزان كل مرگ و ميرهاي تروريستي در جهان از سال ۲٠١٠ ، در سال ۲٠١۵، كاهش را نشان مي دهد. بومرنگ تروريسم و افزايش مرگ و ميرها دليل افزايش حملات تروريستي در كشورهاي توسعه يافته آن است كه دو گروه تروريستي كه بيشترين آمار حملات و فعاليت هاي تروريستي را بر عهده مي گرفتند؛ يعني داعش و بوكوحرام، حملات خود را گسترش داده و به كشورهاي ديگر و ايالت ها و مناطقي به جز محدوده استقرار خود توجه كرده اند. با توجه به اسناد، در سال ۲٠١۴، ١۸ حمله از حملات تروريستي در كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي را گروه داعش بر عهده گرفته است. اين آمار در سال ۲٠١۵ به ۶۷ حمله تروريستي افزايش يافته كه منجر به كشته شدن ۳١۳ تن شده است. اين درحالي است كه آمار تعداد كشته شدگان اقدامات نظامي و جنگ هاي داخلي گروه هاي تروريستي داعش و بوكوحرام در عراق و نيجريه رخ داده است، ۳۲% كاهش داشته است. هم زمان با گسترش اقدامات تروريستي اين دو گروه به كشورهاي همسايه، شاهد افزايش رعب و وحشت در كشورهاي جهان از جمله كشورهاي عضو «سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي» نيز بوده ايم. كشورهايي كه داعش در آنها دست به اقدامات تروريستي زده است، در سال ۲٠١۴ حدود ١۳ كشور بوده است كه اين تعداد در سال ۲٠١۵ به ۲۸ كشور، يعني چيزي بيشتر از دو برابر رسيده است. در اين گزارش آمده است كه به سبب آزادي هايي كه در كشورهاي توسعه يافته وجود دارد، مثل سطح دسترسي به سلاح، انجام فعاليت هاي تروريستي ساده تر است. داعش، قاتل ترين گروه فعاليت هاي ترورستي بسيار پيچيده است. در حالي كه ۷۶ كشور، شاهد كاهش در شاخص حملات تروريستي خود بوده اند، ۵۳ كشور با افزايش حملات تروريستي دست و پنجه نرم كرده اند و ميانگين كلي اين شاخص در جهان كاهش ۶ درصدي را نشان مي دهد. در محاسبه اين شاخص، حدود ۲۷۴ گروه تروريستي دخالت داشته اند؛ اما ۷۵% از مرگ و ميرهاي تروريستي مربوط به اقدامات چهار گروه بوكوحرام، القاعده، طالبان و داعش است. در ميان اين گروه ها نيز داعش با قبول مسئوليت كشتار ۶١۴١ تن در ۲۵٠ شهر مختلف در سال ۲٠١۵ گوي سبقت را از بوكوحرام ربود و مرگبارترين گروه تروريستي جهان در اين سال نام گرفت. تأثيرات اقتصادي تروريسم در سال ۲٠١۵ كم و بيش مانند سال قبل بوده است. اين مقدار حدود ۶/۸۹ ميليارد دلار در اين دو سال بوده است. اين مقدار در مقايسه با تأثير اقتصادي خشونت در جهان كه حدود ١۳۶ تريليون دلار در سال ۲٠١۵ است، بسيار محدودتر و درصد اندكي از كل را شامل مي شود. تأثيرات اقتصادي تروريسم در مناطقي كه دچار خشونت هاي مرگبار و شديد تروريستي هستند، بسيار وخيم تر و وسيع تر است. در كشور عراق به عنوان مقر و خيزشگاه داعش، هزينه اي كه تروريسم بر اقتصاد اين كشور تحميل كرده است، چيزي بالغ بر ١۷% كل توليد ناخالص ملي عراق در سال ۲٠١۵ است. به عنوان نمونه، سهم گردشگري در توليد ناخالص ملي كشورهايي كه داراي حملات تروريستي بزرگ نبوده اند، حدود دو برابر بيشتر از كشورهايي است كه حملات بزرگ تروريستي داشته اند. تأثيرپذيرترين كشورهاي جهان اگر شاخص تروريسم جهاني را ملاك ارزيابي خود قرار دهيم، بيشترين تأثيرات مربوط به كشورهاي عراق، سوريه، افغانستان، نيجريه و مصر است. اين پنج كشور، ۷۲% از كل مرگ و ميرهاي ناشي از تروريسم در سال ۲٠١۵ را به خود اختصاص داده اند. در ١۶ سال اخير بدترين سال از نظر حملات تروريستي سال ۲٠١۴ بوده است. سالي كه ۹۳ كشور دست كم يك حمله تروريستي را تجربه كرده و ۳۲۷۶۵ تن در اين سال كشته شده اند. استيو كيليا» (Steve Killelea) از كارشناسان حوزه بين الملل مي گويد: «گزارش شاخص تروريسم جهاني در ١۶ سال اخير نشان مي دهد كه فعاليت هاي تروريستي ماهيتي پويا، دگرگون شونده و بسيار پيچيده دارد. چرا كه مي بينيم در برخي از كشورها ميزان حوادث تروريستي افزايش يافته است، در حالي كه ميزان كل شاخص جهاني كاسته شده است. حملاتي در قلب كشورهاي دموكراتيك كه نياز به اقدامات و تصميمات سريع و سنجيده دارد».
  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها