عربستان، تروريسم و جهل ابدي حاكمان سعودي

تعداد بازدید : 193
تاریخ و ساعت انتشار : چهار شنبه 22 دی 1395 00:00
عربستان سعودي پس از تحمل شكست هاي سنگين در منطقه و مواجه با موجي از چالش هاي اقتصادي و سياسي، اكنون با حمايت سازمان يافته از گروههاي تروريستي تكفيري منطقه درچارچوب فرقه ضاله وهابيت، درصدد است تا با بر هم زدن نظم، ثبات و امنيت منطقه، در جهت منافع رژيم صهيونيستي به اقدامات غيرقانوني خود ادامه دهد.
به گزارش پايگاه خبري قربانيان ترور؛ حمايت رژيم سعودي از جريان هاي تروريستي در منطقه و جهان ريشه در نگاه بدوي و فاقد عقلانيت حاكمان امروز آنها دارد؛ در گزارش هاي سازمان هاي اطلاعاتي غرب بارها تاييد و تاكيد شده كه ارتباط معنادار و سازمان يافته اي بين نهادهاي رسمي عربستان و افراطيون تكفيري در سراسر جهان وجود دارد و به نظر مي رسد اقدامات دستگاه هاي اطلاعاتي آل سعود همسو با دشمنان منطقه بويژه رژيم صهيونيستي به عنوان بزرگترين تهديد جهان اسلام، مويد اين حقيقت است كه تروريسم و آل سعود دو روي يك سكه هستند و ارتباط معناداري ميان رژيم آل سعود و تروريسم منطقه اي و جهاني وجود دارد. همه اسناد و شواهد حاكي از آن است كه سياست هاي كشورهاي غربي در منطقه طي اين سال ها، نه تنها كمكي به جلوگيري از سركوب نهايي گروه هاي تروريستي بويژه داعش نكرده است، بلكه برخي دولت هاي غربي در چارچوب سياست هاي ضد بشري خود، به اين كشورها سلاح فروخته اند و در اين ميان كشورهاي عربي حوزه خليج فارس كه به سركردگي آمريكا و چند كشور غربي، بي رحمانه ترين جنايات را عليه مردم مظلوم يمن مرتكب شده اند، بيشترين قراردادها را به خود اختصاص داده اند. از سوي ديگر، برخي از دولت هاي غربي و منطقه اي بويژه عربستان با حمايت تسليحاتي از گروه هاي تروريستي در عراق، سوريه و يمن، نقش مخرب خود در تحولات جاري منطقه را بيش از پيش نشان داده اند و به اقدامات غيرقانوني خود عليه منافع ملت هاي منطقه ادامه مي دهند. حمايت تسليحاتي از گروه هاي تروريستي در سوريه، عراق و يمن كه مرتكب جنايات خونين عليه مردم منطقه شده اند در حالي است كه گزارشات ميداني به صراحت تاكيد مي كند كه عربستان منشاء و كانون شوم توليد تروريسم در منطقه و جهان است. درحال حاضر، فرقه ضاله وهابيت در عربستان ريشه دوانده و به تمام بخش هاي جامعه بدوي در اين كشور سرايت كرده است؛ مبلغان و رهبران مذهبي اين فرقه در اين كشور با صرف هزينه هاي گزاف، ميلياردها دلار براي ترويج افكار ضاله و ضد بشري خود هزينه مي كنند و بستر فكري را براي حضور تروريسم منطقه اي فراهم مي كنند. درست به همين دليل است كه رژيم سعودي مبتني بر تعاليم ضدبشري وهابيت و مبتني بر اعتقادات بدوي خود با حمايت از گروه هاي تروريستي در منطقه، نه تنها امنيت و ثبات منطقه را به خطر انداخته اند، بلكه آينده سياسي خود را نيز در معرض خطر جدي قرار داده است. در اين ميان، تاكيد غير موجه برخي دولت هاي غربي بر حمايت تسليحاتي از گروه هاي تروريستي در منطقه در حالي ادامه دارد كه جنايات اين گروه هاي تروريستي در منطقه و حمايت كوركورانه رژيم هاي سعودي و صهيونيستي از اين گروه ها، ثبات و امنيت پايدار منطقه را با خطر جدي مواجه ساخته است و مقامات غربي در اين زمينه پاسخگو نيستند و به حمايت هاي بي رويه خود از گروه هاي تروريستي همسو با منافع نامشروع رژيم صهيونيستي در منطقه ادامه مي دهند. بر پايه گزارش هاي منتشره، 'منصور التركي' سخنگوي وزارت كشور عربستان اعلام كرده كه بيش از 2 هزار شهروند عربستاني در كنار گروه هاي تروريستي در منطقه مي جنگند و بيش از 70 درصد از اين تعداد در سوريه مستقر هستند و 73 شهروند عربستاني به اتهام هاي مرتبط با اقدام هاي تروريستي در خارج از عربستان بازداشت شده اند. اين مقام ارشد سعودي تعداد تروريست هاي عربستاني را 2 هزار و 93 نفر دانست و يادآور شد كه يكهزار و 540 نفر از اين تعداد در سوريه، 147 نفر در يمن و 31 نفر نيز در افغانستان يا پاكستان هستند.(البته سرويس هاي جاسوسي شمار ترويست هاي سعودي در سوريه را بيش از 14 هزار نفر اعلام كرده اند) حقيقت آن است كه عربستان سعودي و مذهب جعلي و ضاله وهابيت زادگاه تروريسم در منطقه هستند و در حال حاضر افكار سياه وهابيت و حاكمان سعودي، موجب كشتار و آوارگي هزاران مسلمان در جهان و منطقه از يك سو و تخريب و ويراني مراكز فرهنگي و تمدني و زيرساخت هاي عمراني كشورهاي اسلامي از سوي ديگر، شده است. با وجود آنكه سياست ها و اقدامات غيرقانوني عربستان در سال هاي اخير به هيچ وجه توجيه شدني نيست و بنا بر اعلام بسياري از تحليلگران سياسي و منطقه اي، اين كشور عامل اصلي ناامني و بي ثباتي در منطقه است، اما، آمريكا و برخي دولت هاي غربي همسو با منافع نامشروع رژيم صهيونيستي، همچنان به اقدامات غيرقانوني خود در حمايت از گروه هاي تروريستي در منطقه ادامه مي دهند كه همه آنها، بي شك خلاف قوانين آشكار بين المللي است. حقيقت آن است كه تنها نتيجه گسترش رفتار جنگ طلبانه و خشونت محور رژيم سعودي و حمايت هاي غيرقانوني آمريكا و چند كشور غربي از آن، كشته شدن انسان هاي بي گناه، آسيب ديدن مناطق مسكوني و آثار مذهبي، فرهنگي و تمدني و مهم تر از همه زوال سياسي اين رژيم و افتادن از چشم ملت هاي منطقه و جهان است.
  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها