الجزاير مقصد بعدي حاميان تروريسم

تعداد بازدید : 193
تاریخ و ساعت انتشار : یک شنبه 19 دی 1395 00:00
كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس كه از موضع گيري هاي شفاف الجزاير در حمايت از نظام سوريه ناخرسند هستند مدت هاست كه براي انتقام گيري از اين كشور تلاش مي كنند با استفاده از تروريست هاي دست پرورده خود در الجزاير به آشوب دامن زنند.
به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري تسنيم به نقل از نشريه المنار فلسطين، الجزاير با قدرت در برابر آنچه موسوم به بهار عربي است، مقاومت كرد. بهار عربي طرحي آمريكايي، غربي و صهيونيستي براي ويران سازي كشورهاي عربي، فروپاشي ارتش آنها و غارت ثروت ها بود كه كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس نيز با ثروت هاي نفتي خود در پيش بردن اين طرح نقش داشتند. الجزاير در محافل بين المللي و منطقه اي و در داخل اتحاديه عرب با اين دسيسه جنايت كارانه مخالفت كرد و به شدت با سياست هاي وحشيانه مملكت وهابي عربستان و موضعگيري هاي امارات و قطر مخالفت كرد و در برابر آنها مقاومت كرد. حمايت مردم الجزاير از مردم، دولت و ارتش سوريه، خشم كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس را به دنبال داشت و اين كشورها مدت ها است كه طرحي را براي بي ثبات كردن الجزاير پيش مي برند. زيرا الجزاير تنها كشور عربي بود كه به طور آشكار مخالفت خود را با دسيسه هاي بهار عربي اعلام كرد و از سياست كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس انتقاد كرد. الجزاير از دولت سوريه حمايت و با طرح تجزيه اين كشور مخالفت كرد. محافل سياسي به المنار گفته اند كه كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس عناصر تروريستي را در الجزاير آماده كرده اند و با استفاده از سرزمين هاي تونس و ليبي اين عناصر را به سلاح و اموال تجهيز كرده اند و با هماهنگي فرانسه براي ويران سازي الجزايز تلاش مي كنند. اما دستگاه هاي امنيتي الجزاير برخي از عناصر تروريستي را دستگير كرده اند. اين عناصر در بازجويي ها خود اعتراف كرده اند كه عربستان، قطر و امارات از آنان حمايت مالي مي كردند. به گفته اين محافل كشورهاي عربستان، امارات و قطر مدت ها است كه با ترزيق دلارهاي نفتي به عرصه سياسي الجزاير براي دامن زدن به آشوب تلاش مي كنند. اين كشورها تلاش مي كنند از حوادث الجزاير سوء استفاده كنند و در برخي از شهرهاي اين كشور به ناآرامي دامن زنند و با سوء استفاده از مشكلات اقتصادي الجزاير بر موج ناآرامي هاي سوار شوند و در اين كشور به خشونت هاي خونبار دامن زنند. در نتيجه چنين حقايقي احزاب و جريان هاي سياسي الجزاير به شهروندان هشدار داده اند كه به دليل اوضاع اقتصادي دست به تظاهرات نزنند تا قرباني برنامه هاي ويرانگر كشورهاي عربي خليج فارس نشوند.
  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها