خامه يار: محور عربي-غربي به دنبال تجزيه منطقه/آزادي حلب تير خلاصي بر پيشاني حاميان تروريسم بود

تعداد بازدید : 191
تاریخ و ساعت انتشار : چهار شنبه 15 دی 1395 00:00
كارشناس مسائل خاورميانه از تلاش محور عربي-غربي براي سايكس پيكوي جديد و تجزيه منطقه خبر داد و گفت: اين كشورها مي خواهند با اين اقدام، ناكامي و شكست تاريخي حلب را جبران كنند.
به گزارش پايگاه خبري قربانيان ترور؛ بعد از پيروزي حلب فرايند سياسي براي حل بحران سوريه در مسير تازه اي پيگيري شد، مسيري كه به ابتكار تهران- مسكو و آنكارا در مسكو شروع شده و قرار است درآستانه پايتخت قزاقستان ادامه يابد. چشم انداز موفقيت اين نشست، رويكردها و اهداف آنكارا و مسكو در اين فرايند و علت سكوت برخي كشورهاي عربي در قبال اين فرايند سياسي سوالاتي است كه با عباس خامه يار كارشناس مسائل خاورميانه در ميان گذاشتيم. ايرنا: طي هفته هاي اخير فرايند سياسي با ابتكار تهران مسكو و آنكارا براي حل و فصل بحران سوريه آغاز شده است. شرايط كنوني چه تغييري با شرايط گذشته كرده و چقدر امكان موفقيت اين ابتكار عمل وجود دارد؟ خامه يار: حوادث سوريه را بايد به دو دوره قبل و بعد از آزادي حلب تقسيم كرد. شرايط امروز با شرايطي كه حلب در اشغال تروريست هاي وارداتي بود تغيير كرده و اكنون در مرحله پيروزي ارتش و دولت قانوني سوريه هستيم. نكته دوم اينكه كنفرانس ها و آتش بس هاي قبلي، درس عبرتي براي بازيگران عرصه غرب آسيا و سوريه است. در دوره هاي گذشته معمولا از فرصت آتش بس براي بازسازي گروه هاي تروريستي و جنگ افروزي استفاده مي شد و براي همين، اين آتش بس ها معمولا ناكام بودند اما شرايط امروز متفاوت از گذشته است و اين شرايط توقعات و انتظارات جديدي را مي طلبد. شايد بتوان علت پايدارتر بودن آتش بس اخير در سوريه را ناشي از عدم حضور آمريكا و گروه هاي تروريستي در فرايند سياسي اخير ارزيابي كرد. همين امر نشان مي دهد اساسا كساني كه در دوره هاي قبل در فرايندهاي سياسي شركت مي كردند اساسا دنبال آتش بس نبودند و باعث مي شد نشست هاي قبلي براي حل بحران سوريه ناكام باشد. در شرايط جديد، اميدها براي ماندگاري دستاوردها بيشتر شده است با اين حال آنچه مهم است بهره گيري از تجربيات گذشته است كه تماس ها و رايزني هاي روزهاي اخير، در اين ارتباط ارزيابي مي شود. ممكن است طرف مقابل بخواهد آنچه در عرصه ميداني به دست نياورده را در ميز مذاكره به دست بياورد كه طبعا بايد حساسيت هاي لازم در اين زمينه داشت و كار را بر اساس آن پيش برد. هدف محور غربي- عربي بهره گيري از كريدور حلب براي تجزيه منطقه و ايجاد سايكس پيكوي جديد است و اين محور به هر ترتيب مي خواهد ناكامي و شكست تاريخي حلب را جبران كند و بايد مراقب بود. ايرنا: طي روزهاي اخير شاهد دعوت از حضور بازيگران منطقه اي براي پيوستن به فرايند سياسي حل بحران سوريه هستيم. به نظر شما حضور بازيگران منطقه اي چه تاثيري در موفقيت يا ناكامي نشست آستانه خواهد داشت؟ خامه يار: روس ها در جريان آزادسازي حلب با ايران و سوريه همراهي داشتند و نتيجه آن هم پيروزي حلب بود. روسيه امروز با گذشته متفاوت است و پوتين هم بارها خنجر زدن از پشت آمريكايي ها را تجربه كرده است. بنابراين بايد هوشيارانه عمل كنيم. ايران از ابتدا معتقد بود براي حل مسالمت آميز بحران سوريه، مذاكرات سوري- سوري و بر مبناي پذيرش مشروعيت نظام حاكم بر سوريه انجام شود. اگر حسن نيتي از سوي بازيگران منطقه اي و فرامنطقه اي وجود داشته باشد و آنها متعهد به سه اصل مشروعيت نظام حاكم سوريه، مبارزه گسترده با تروريسم و حفظ دستاوردهاي محور مقاومت باشند. ايرنا: تركيه منافع مشتركي با ايران در حفظ تماميت ارضي سوريه دارد. در عين حال دو كشور طي سال هاي اخير در دو اردوي مخالف قرار داشتند كه اكنون وارد فرايند سياسي مشترك براي حل و فصل بحران سوريه شده اند، مشاركت تركيه در اين فرايند را چطور ارزيابي مي كنيد؟ خامه يار: روابط ما با تركيه در سال هاي اخير شرايط خاصي داشته است، ايران طي اين سال ها همواره با تركيه بر مبناي يك همسايه خوب، همگرا و كشوري كه رابطه با آن مي تواند الگويي براي ديگران باشد عمل كرده است. با وجود اينكه بين دو كشور اختلافات جدي در پرونده سوريه وجود داشته اين مانع همكاري در سطوح مختلف سياسي و اقتصادي نبوده است. اوج اين رويه، حمايت همه جانبه ايران از دولت اين كشور از لحظه وقوع كودتاي نافرجام و بي ثباتي در تركيه بود. بحث ديگر هشدارهاي ايران به تركيه در خصوص حمايت از گروه هاي تروريستي در سوريه بود كه معتقد بود اين حركت تركيه اشتباه تاريخي است و اكنون مي بينيم كه اين حمايت ها با هر عنواني بوده تبديل به بلايي براي ترك ها شده است. موضوع ديگر غير قابل اعتماد بودن غرب و آمريكا بود كه ايران همواره دراين خصوص به تركيه هشدار مي داد كه متاسفانه اين هشدارها متاسفانه دريافت نشد. به نظر مي رسد بعد از آزادي حلب ترك ها دو مسير را در پيش گرفته اند؛ ورود به مذاكرات سياسي كه مورد استقبال ايران قرار گرفت، اجلاس مسكو بر اين اساس پايه ريزي شد و در برقراري آتش بس و ايجاد شرايط بهتر در حل بحران همراهي كرد. در عين حال و از سوي ديگر شاهد شكل گيري فضاي تبليغاتي منفي عليه ايران در رسانه هاي رسمي و غير رسمي تركيه و اتخاذ روش هاي غيردوستانه و آغاز مرحله جديدي در منازعات طايفه اي و مذهبي هستيم كه اين رويه بسيار خطرناك است و ممكن است بحران جديدي در منطقه ايجاد كند كه به نظر مي رسد بايد نسبت به اين رويه، تجديد نظر اساسي صورت بگيرد. تحريك هاي طايفه گرايانه، تزريق اختلافات مذهبي، نبش قبر اختلافات ديرينه و هدايت عده اي جلوي سفارتخانه ها و مراكز فرهنگي و كنسولگري ها به نفع دو كشور نيست و مي تواند در درازمدت تاثيرات منفي در دو كشور داشته باشد. ايرنا: از زمان شروع فرايند سياسي در مسكو برخي كشورهاي عربي در يك سكوت خبري به سر مي برند و هيچ اظهار نظري بر له يا عليه اين فرايند اتخاذ نكرده اند. شما علت اين امر را در چه مي بينيد؟ خامه يار: بعضي از كشورهاي منطقه به ويژه در منطقه خليج فارس آتش بيار معركه سوريه بودند،موضع گيري وزير خارجه وقت قطر را فراموش نمي كنيم كه خارج شدن سوريه از اتحاديه عرب و پايان حاكميت نظام سوريه را رسما از تريبون اتحاديه عرب اعلام و همه مسائل را تمام شده تلقي كرد. اين كشورها با تمام توان وارد صحنه شدند و سرمايه هاي عظيمي را هزينه كردند. با اين حال در سال هاي اخير اين كشورها شكست هاي سختي را در يمن، لبنان و سوريه متحمل شدند به ويژه موضع گيري كه در بعضي محافل آمريكايي عليه اين كشورها مطرح مي شود. اين كشورها هزينه هاي زيادي براي خانم كلينتون صرف كرده بودند و بعد از شكست وي، همه سرمايه گذاري هاي خود را برباد رفته مي بينند. در شرايط فعلي، اين كشورها در يك دوره بسيار اضطراب آميزي به سر مي برند و پيروزي هاي حلب، تير خلاصي بر پيشاني تلاش هاي اين كشورها و ضربه گيج كننده اي براي آنها بود به طوري كه هنوز اين كشورها خود را بعد از حوادث حلب پيدا نكرده اند. اين كشورها در حلب هزينه هاي هنگفتي صرف كردند و حمايت هاي لجستيكي تصوري نشدني در اختيار تروريست ها و تكفيري ها قراردادند كه در تاريخ اعراب بي سابقه بود. اگر اين هزينه ها طي 70 سال اشغالگري صهيونيست ها در اختيار مردم فلسطين قرار مي گرفت، مردم فلسطين تاكنون پيروز شده بودند. شكست در حلب هنوز براي اين كشورها قابل هضم و قابل درك نيست و سكوت آنها ناشي از اين ضربه و نه ناشي از تفكر، تامل و بازنگري در مواضع گذشته شان است.
  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها