۴۰ دستاورد پيروزي محور مقاومت در حلب

تعداد بازدید : 181
تاریخ و ساعت انتشار : دو شنبه 6 دی 1395 00:00
دهم شهريورماه دو سال پيش در شرايطي كه حلب به اشغال تروريست هاي احرارالشام، النصره، داعش و... درآمده و «مثلث شوم عبري ـ عربي ـ غربي» سرمست از باده غرور و بدمستي براي تجزيه كشورهاي اسلامي و تغيير ژئواستراتژي غرب آسيا و تحقق نقشه خاورميانه بزرگ!
به گزارش گروه رسانه هاي خبرگزاري تسنيم، دهم شهريورماه دو سال پيش در شرايطي كه حلب به اشغال تروريست هاي احرارالشام، النصره، داعش و... درآمده و «مثلث شوم عبري ـ عربي ـ غربي» سرمست از باده غرور و بدمستي براي تجزيه كشورهاي اسلامي و تغيير ژئواستراتژي غرب آسيا و تحقق نقشه خاورميانه بزرگ! برنامه ريزي مي كردند، نگارنده به ارزيابي 40 دستاورد بزرگ نبرد چهارم رزمندگان محور مقاومت در غزه با رژيم كودك كش و سفاك صهيونيستي پرداخته و پيش بيني كردم كه دومينوي پيروزي هاي مقاومت و اضمحلال رژيم صهيونيستي (به عكس تصور غلط غاصبان قدس و حاميان آنان)، به حركت درآمده است و امروز جهان اسلام شاهد پيروزي نبرد پنجم محور مقاومت در حلب سوريه است كه به بركت خون پاك رزمندگان اسلام حاصل شده است و آن وعده دومينو محقق شده و ناقوس مرگ زير گوش مستكبران و شياطين و دشمنان مقاومت به صدا درآمده است. آنچه در پي خواهد آمد، سرتيتر برخي از دستاوردهاي اين پيروزي حماسي و غرورانگيز است كه فهرست وار تقديم مي گردد: 1ـ قطع ارتباط زميني تروريست ها با خارج از سوريه. 2ـ شكسته شدن خط قرمز «مثلث شوم عبري ـ عربي ـ غربي». (حلب خط قرمز آنان اعلام شده بود) 3ـ بر باد رفتن خواب هاي آشفته غرب براي حذف اسد از صحنه سياسي سوريه و تغيير موازنه به نفع رژيم صهيونيستي. 4ـ تأثير عميق پيروزي حلب بر تخريب روحيه تروريست هاي ساير نقاط جهان اسلام. 5ـ ايجاد باور به پيروزي بر اتحاد شوم و نكبت بار بين المللي عليه مقاومت. 6ـ پيروزي در حلب به معناي گذار از براندازي تحميلي به مفاهمه سياسي است. 7ـ غيرممكن شدن ايجاد منطقه امن و پرواز ممنوع براي تروريست ها. 8ـ پايان تفكر شيطاني پيگيري سناريوي تجزيه سوريه. 9ـ مهر پايان و اعلام مرگ تفكر ايجاد خاورميانه جديد مبتني بر تجزيه كشورهاي اسلامي و دستكاري در مرزهاي جغرافيايي آنها. 10ـ تأثير موضوع عدم تجزيه سوريه بر حفظ انسجام داخلي عراق. 11ـ آزاد شدن نيروهاي نظامي سوريه براي حضور مؤثر در ساير جبهه هاي جنگ. 12ـ ارتقاي روحيه محور مقاومت عليه تحركات رژيم صهيونيستي. 13ـ آزاد شدن انرژي نيروهاي حزب الله لبنان و حضور مؤثر در برابر رژيم صهيونيستي. 14ـ ارتقاي روحيه و افزايش باور مقاومت و پيروزي در ارتش سوريه به دليل سختي پيروزي حلب و غيرممكن دانستن آن. 15ـ ايجاد امكان تفكيك تروريست ها با شهروندان سوري. 16ـ آزاد شدن 3 ميليون نفر از مردم حلب و گرفته شدن بهانه از دست مدعيان دروغين حقوق بشر در غرب. 17ـ قطع شدن دست عامل خارجي كه از شش سال پيش سوريه را ملك طلق خود مي دانستند. 18ـ جنگ حلب يك الگوي جديد در نبرد شهري براي مقاومت در راستاي امكان تفكيك دقيق عملياتي ميان مردم و تروريست ها ايجاد كرد. 19ـ افزايش تعارض و اختلافات گسترده ميان تروريست ها. 20ـ از بين رفتن انسجام فرماندهي جبهه تروريست ها. 21ـ پايان انديشه شيطاني ايجاد دولت اسلامي عراق و شام (داعش). 22ـ آبديده تر شدن رزمندگان محور مقاومت در ميدان عمل و كسب بهترين و بيشترين تجربه نظامي. 23ـ از بين رفتن پشتوانه مردمي تروريست ها با آزادسازي 3 ميليون شهروند حلب. 24ـ بر باد رفتن روياهاي شيطاني و تجاوزگرانه سردمداران تركيه درباره حلب. 25ـ به دست آوردن غنائم ارزشمند نظامي (انبارهاي مهمات پيشرفته، تجهيزات مدرن مخابراتي، اتاق شنود و....) 26ـ گرفتن اسراي كليدي از تروريست ها. 27ـ ايجاد درك عميق از سيستم فرماندهي و ارتباطات دروني تروريست ها كه پيشرفته ترين تاكتيك هاي آنان در جبهه حلب مورد استفاده قرار مي گرفت. 28ـ آشكار شدن پيوند پنهاني داعش، النصره و... 29ـ آماده سازي براي آزادسازي تدمر. 30ـ تجربه جنگ مردمي در سوريه و تأثير مستقيم آن بر پيروزي حلب. 31ـ ايجاد باور اعتماد به مردم به جاي اعتماد به بيگانگان و دشمنان. 32ـ تأثير پيروزي به وسيله مردمي كردن جنگ بر جنگ دولت عراق با تروريست هاي داعش. 33ـ ايجاد حس رهايي و خروج از هرج و مرج در افكار عمومي سوريه. 34ـ سقوط پايتخت داعش و سقوط تفكر دولت عراق و شام. 35ـ تغيير موازنه در منطقه غرب آسيا به نفع محور مقاومت. 36ـ شكست طرح ضد محور مقاومت از سوي عربستان، قطر و تركيه. 37ـ به صدا درآمدن زنگ خطر براي نابودي رژيم صهيونيستي. 38ـ غلبه منطق «پيروزي در سايه شمشير و مقاومت» بر روش مهندسي شده مذاكره. 39ـ تضعيف محور اتحاد شرارت عربي كه با پول عربستان شكل گرفته است و تأثير مستقيم آن بر جنگ يمن. 40ـ پيروزي حلب ثابت كرد كه استكبار جهاني در محاسباتش درباره سوريه (و تجزيه كشورهاي اسلامي) اشتباه كرده و آزادسازي حلب مانند آزادسازي خرمشهر نقطه عطف دفاع مقدس مردم سوريه عليه «مثلث شوم عبري ـ عربي ـ غربي» خواهد بود. بديهي است كه اولاً دستاوردهاي پيروزي حلب منحصر در 40 محور فوق الذكر نيست و ثانياً هر يك از دستاورهاي اين حماسه بزرگ نيازمند تشريح و تبيين است. بي شك پيروزي مردم سوريه و محور مقاومت در نبرد حلب (قلب اقتصادي سوريه) به مثابه خاري در چشمان «مثلث شوم عبري ـ عربي ـ غربي» بوده و نويدبخش آغاز نبردي جديد است و قدر مسلم آن است كه نبرد حلب به عنوان پنجمين نبرد مقاومت عليه اتحاد شوم غرب و صهيونيست ها با ارتجاع عربي (22 روزه، 33 روزه، 11 روزه و 55 روزه) در تاريخ و در قاموس دستاوردهاي نظامي مبهوت كننده ثبت و ضبط خواهد شد و همانطور كه در ارزيابي نبرد 55 روزه گفتيم، دومينوي پيروزي هاي محور مقاومت قلب تل آويو و حيفا را نشانه رفته است. ترديدي نيست كه اين پيروزي شگرف كه حاصل اتحاد ملت و ارتش سوريه با محور مقاومت در سايه تلفيق ايمان و انسجام اسلامي بوده است علاوه بر دستاوردهاي بسيار، موجب تحكيم و تقويت عمق راهبردي جمهوري اسلامي ايران در منطقه غرب آسيا شده و تراژدي وحشت را براي شيطان بزرگ و اذنابش در منطقه رقم زده است.
  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها