قرباني سازي انسانيت و پروپاگاندايي كه خشونت طلبان به راه انداختند

تعداد بازدید : 179
تاریخ و ساعت انتشار : سه شنبه 2 شهریور 1395 00:00
دكتر رضا رضايي(مصدق)- با اين حال، پروپاگاندا و سناريويي كه در پس تصوير عمران وجود دارد، قابل تامل است. من در اين نوشتار، مي خواهم در ادامه اين سناريو را بررسي كنم و به مخاطبان اطلاع دهم. اما مجدداً بر اين نكته صحه گذارم كه عمران و عمران ها، فارغ از سناريوهايي كه از آنها بوجود مي آيد شايسته زندگي اند.
  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها