ترامپ درست مي گويد اوباما و هيلاري داعش را به وجود آورده اند

تعداد بازدید : 202
تاریخ و ساعت انتشار : یک شنبه 24 مرداد 1395 00:00
اين آمريكا است كه پشت پديده داعش بوده و هست و سياست هاي منطقه اي آن، اين پديده را تقويت مي كند و همچنين ترويج ايدئولوژي افراطي اين گروه را در بيش از ۲۰ كشور تسهيل كرده است و مي كند.
«عبدالباري عطوان» تحليلگر برجسته جهان عرب و سردبير روزنامه فرامنطقه اي «راي اليوم» در مقاله اي در اين روزنامه نوشت: بر اين باور نيستيم كه «دونالد ترامپ» نامزد جمهوري خواهان در انتخابات رياست جمهوري آمريكا دلقك يا ديوانه است يا نمي فهمد چه مي گويد. اينها صفت هايي هستند كه برخي به «معمر قذافي» رهبر سابق ليبي نسبت مي دادند به ويژه در روزنامه هاي مصري در زمان اوج اختلافاتش با «محمد انور سادات» رئيس جمهوري وقت مصر يا جانشين وي «حسني مبارك». اگر سرهنگ قذافي «ديوانه» بود 40 سال بر ليبي حكومت نمي كرد و ليبيِ پس از او دچار هرج و مرج خونين نمي شد. ما اين مقوله را به رغم اختلاف مان با بسياري از سياست هايش به ويژه سياست هاي سركوب گرانه اش مطرح مي كنيم. ما اين مقوله را به مناسبت اتهام هايي مطرح مي كنيم كه ترامپ به رقيبش يعني «هيلاري كلينتون» نامزد دموكرات ها و رئيس سابق وي «باراك اوباما» نسبت داده و آنها را متهم به دست داشتن در ايجاد گروه تروريستي داعش كرده است. اين شخص همانند همتاي ليبيايي اش توانست توجه ها را معطوف خود كند و عناوين نخست بيشتر روزنامه ها و تلويزيون ها و حتي شبكه هاي مختلف اجتماعي را به سيطره خود درآورد. اين خودش روش تبليغاتي است كه نبايد از اهميت آن كاست؛ زيرا خودش يك مكتب است و كارشناسان، شاگردان و تئوريسين هاي خودش را دارد. درست است كه ترامپ در بيانيه اي، كه روز جمعه آن را در صفحه كاربري اش در «فيس بوك» منتشر كرد، از اين اتهام زني ها عقب نشيني كرد و گفت كه اين اتهام را به عنوان يك «طنز» مطرح كرده است، ولي هدف از بيان آنها به نحوي حداقل براي ما ثابت شد؛ زيرا در اتهام ها برخي ابعاد درست نيز وجود دارد، علاوه بر آن، چنين اتهام هايي توجه ها را به سياست خونين آمريكا در منطقه عربي و نيز زيربناي اين سياست جلب كرد. اوباما قطعا داعش را تاسيس نكرد و همين سخن درباره وزير خارجه سابقش يعني هيلاري كلينتون نيز صدق مي كند، ولي نومحافظه كاران كه بيشتر آنها از جمهوريخواهان هستند نقش بزرگ تر را در ايجاد بستري مناسب براي رشد اين گروه ايفا كرده اند؛ هنگامي كه «جورج دبليو بوش» پسر را تحت كنترل خود درآوردند و وي را در خدمت منافع اسرائيلي به كار گرفتند و وي را براي لشكركشي به عراق متقاعد كردند تا اين كه اين كشور را به اشغال خود درآورد و ارتش و نهادهاي دولتي آن را منحل و فرقه گرايي و كينه هاي آن را تقويت كرد، همچنين وي را متقاعد كردند كه نظام هاي عربي، كه با سياست هاي آمريكا در حمايت از اشغالگر اسرائيلي دشمني مي ورزيدند را تغيير دهد و جنگ هايش عليه عرب ها و مسلمانان را تشويق كردند و نيز از نظام هايي كه با رژيم اشالغگر اسرائيلي روابط شان را عادي سازي كردند، حمايت و آنها را تشويق كردند. خانم كلينتون، كه در نظر سنجي ها با بيش از 7 درصد بر رقيبش، ترامپ پيشي گرفته است، قاطعانه جنگ در عراق و تغيير نظام اين كشور را تاييد كرد و از اين رو، وي در قتل يك ميليون عراقيِ تحت محاصره و قتل يك ميليون ديگر توسط موشك هاي هواپيماها و تانك هاي آمريكايي مشاركت داشت وي همچنين يكي از مشتاق ترين افراد براي بمباران ليبي و تغيير نظام آن و دادن چراغ سبز به قتل معمر قذافي و كشيدنش روي زمين و سپس تعرض جنسي به جسدش، بود و آن هنگامي بود كه به «مصطفي عبدالجليل» رئيس شوراي ملي موقت ليبي، كه اعلام كرد به هر كسي كه وي (معمر) را بكشد يا دستگير كند پاداش مي دهد، اعتراضي نكرد و حتي از وي حمايت كرد. برخلاف كلينتون، اوباما با جنگ عليه عراق مخالفت كرد ولي او از بزرگترين حاميان ارسال هواپيماهاي نظامي ناتو براي بمباران ليبي بود كه پشيماني شديد خود را از اين تصميم، كه آن را بزرگترين اشتباهي خود طي دوران رياست جمهوري اش خواند، اعلام كرد ولي اوباما بار ديگر اين اشتباه خود را با اعزام نيروي زميني اش براي جنگ با داعش و از بين بردن اين گروه تروريستي به شهر«سرت» ليبي، تكرار كرد. اين اقدام رئيس جمهوري آمريكا مي تواند به داعش «مشروعيت» دهد و همچنين به پيوستن صدها و چه بسا هزاران نفر به صفوف اين گروه، كمك كند؛ زيرا آنها با آمريكايي مي جنگند كه ليبي را در وضعيت عراق يعني فرو رفتن در هرج و مرج خونين، قرار داده است. ما با اين انتقادها از خانم كلينتون و واكاوي گذشته اش و هشدار درباره سياست هايش درخصوص دخالت با قدرت بيشتر در ليبي و عراق و سوريه، در اردوگاه ترامپ قرار نمي‎گيريم و ترامپ را به او ترجيح نمي دهيم. به نظر ما، ترامپ با در پيش گرفتن سياست هاي نژادپرستانه عليه مسلمانان و غيرآمريكايي هاي سفيد پوست براي ما چهره آمريكاي واقعي در بدترين شكل ممكن را نشان مي دهد آن هم بدون روتوش يا نقاب زيبايي. ترامپ با راي آمريكايي ها و در انتخاباتي شفاف و آزاد در گود انتخابات رياست جمهوري به جايگاهي، كه اكنون دارد، رسيده است و اين سخن همچنين درباره كلينتون صدق مي كند ولي با اين تفاوت اساسي، كه افكار ترامپ مورد تاييد بخش اعظمي از مردم آمريكا يعني بخش حاكم بر اين كشور قرار گرفته است. بدبيني به ترامپ توسط برخي اشتباه بزرگي است و نشان دهنده ارزيابي نادرست و خوانشي غلط از سياست هاي آمريكا و حقيقت مواضع و خواسته هاي ملت آمريكا و نيروهاي سياسي است كه آن را به تحرك در مي آورند و بر تصميم هايش سيطره دارند؛ اين امر، ما را به ياد مسخره كنندگان سرهنگ معمر قذافي مي اندازد كه اكنون بخش بزرگي از آنها به ويژه ليبيايي ها حسرت آن روزها را مي خورند. اين خود آمريكاست كه پشت پديده داعش بوده و است و سياست هاي منطقه اي آن، اين پديده را تقويت مي كند و همچنين ترويج ايدئولوژي افراطي اين گروه را در بيش از 20 كشور تاكنون- خواها عامدانه و خواه به شكل كاملا تصادفي، تسهيل كرده است و مي كند. اوباما، كلينتون، ترامپ و پيش از آنها «دو بوش» پدر و پسر همه آمريكايي اند.
  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها