تلاش آمريكا براي تضعيف حزب الله از طريق جنگ مذهبي و ترور رهبران

تعداد بازدید : 188
تاریخ و ساعت انتشار : یک شنبه 24 مرداد 1395 00:00
«آمريكا بايد از طريق عمليات بين المللي و افزايش درگيري و تنش مذهبي در داخل لبنان مانع قدرت حزب الله شود»، اين عبارتي است كه يك افسر وزارت دفاع آمريكا در مجلس سنا و در ارتباط با چگونگي رويارويي با حزب الله و تضعيف آن بيان كرد.
روزنامه الاخبار- «آمريكا بايد از طريق عمليات بين المللي و افزايش درگيري و تنش مذهبي در داخل لبنان مانع قدرت حزب الله شود»،اين عبارتي است كه «دانيل بايمن» افسر وزارت دفاع آمريكا كه امروز در يكي از بزرگترين دستگاه هاي جمع آوري و تحليل اطلاعات امنيتي جهان كار مي كند، بيان كرده است. بايمن مدير مطالعات موسسه بروكينگز، 22 ماه مارس گذشته درمقابل نمايندگان مجلس سناي آمريكا قرار گرفت و ادعا كرد كه «ماهيت مذهبي جنگ داخلي در سوريه، حزب الله را در جهان عرب به اقليت تبديل كرده است و برخي از اهل سنت در مقابل آن قرار گرفته اند». لزوم تحريك رياض عليه حزب الله به گفته وي آمريكا بايد رياض را تشويق كند تا بار ديگر از اشخاص و موسسه هاي مخالف و دشمن حزب الله در لبنان حمايت كند. همان روز «ماتيو ليفيت» مدير برنامه امنيتي و مبارزه با تروريسم (استاين) در موسسه واشنگتن در مقابل كنگره آمريكا قرار گرفت و محور اظهارات خود را بر نقش كشورهاي عضو شوراي همكاري در گسترش درگيري ها و تنش آفريني هاي مذهبي از طريق «تروريستي» خواندن حزب الله در لبنان و در چارچوب بحران مذهبي بين ايران و شوراي همكاري متمركز كرد. وي كه يكي از حاميان تصويب قانون مجازات هاي بانكي و اقدامات وزارت خزانه داري آمريكا عليه حزب الله است، بر لزوم تشديد فشارها بر لبنان به منظور منزوي كردن حزب الله تاكيد كرد. همچنين در مطالعات سال 2008 يكي از مقامات دستگاه امنيتي آمريكا آمده است كه اگر آمريكا و همپيمانانش به طور مستقيم عليه حزب الله اقدام كنند، همواره اين حزب است كه برنده مي شود اما چنانچه مشروعيت جايگاه و موجوديت آن به طورغير مستقيم هدف قرار گيرد، در آن صورت ممكن است كه آمريكا و همپيمانانش برنده باشند. به نظر مي رسد نتيجه اين مطالعات در سال 2010 و به طور خاص پس از شروع جنگ در سوريه به اجرا گذاشته شد و در حمله غير مستقيم به حزب الله به كمك هاي مالي آمريكا نمود يافت. تلاش پيگير آمريكا براي جنگ رواني و رسانه اي عليه حزب الله از سوي ديگر پس از گزارش «جفري فلتمن» سفير پيشين آمريكا در لبنان در سال 2010 كه در كنگره اين كشور قرائت شد، واشنگتن سخت تلاش كرد تا با توسل به جنگ رواني رسانه هاي عربي و لبناني عليه حزب الله، مانع جذب جوانان به اين حزب شود. فلتمن به طور علني در حضور مجلس سناي آمريكا اعلام كرد كه اين كشور با استفاده از برنامه هاي ( USAID و MEPI) در لبنان بيش از 500 ميليون دلار براي تحقق اين هدف هزينه كرد. اما اين تكاپوها و تهيه گزارش هاي مشابه به اينجا ختم نشد بلكه «داگلاس فيليبوني» افسر امنيتي وزارت دفاع آمريكا نيز در قالب يك تحليل دفاعي، مطالعاتي با عنوان «حزب الله: آيا مي توان شبكه و نظام حمايتي آن را متوقف كرد؟» از زاويه ديگر به اين موضوع پرداخت. فيليبوني كه داراي دانشنامه دانشگاهي در رشته رياضيات است، از تجزيه و تحليل هاي رياضي و علمي و از جمله «نظريه بازي ها» براي تعيين راهبرد آمريكا در رويارويي با حزب الله به ويژه اندازه گيري ارزش منافع و خسارت هاي اقدامات دولت آمريكا در لبنان، استفاده كرده است. وي بر اين اساس چهار گزينه از برترين تا بدترين را به آمريكايي ها و همپيمانانش براي مقابله با حزب الله لبنان ارائه كرده است. بر اين اساس اين تحليلگر آمريكايي به عنوان برترين گزينه پيشنهاد كرده است بايد جلوي اقدامات حزب الله كه از آن تحت عنوان تروريستي ياد كرد، به طور غيرمستقيم گرفته شود تا جايگاه مردمي و مشروعيت حزب الله از بين برود بدون اينكه به شهروندان لبناني آسيبي رسيده و يا زير ساخت هاي لبنان نابود شود. وي در گزينه دوم و سوم پيشنهاد مداخله مستقيم و نابودي قدرت نظامي حزب الله را مطرح كرده و مي گويد، در اين صورت شهروندان آسيب خواهند ديد و زير ساخت هاي لبنان نيز تخريب مي شود و در نهايت هم دو نتيجه قابل پيش بيني است و آن اينكه يا حزب الله مي تواند به اين گونه اقدامات خود ادامه دهد و يا اقداماتش متوقف خواهد شد. فيليبوني تاكيد كرد، بدترين گزينه اين خواهد بود كه بعد از مداخله غيرمستقيم آمريكا و همپيمانانش. حزب الله بتواند به اقدامات خود ادامه دهد. وي در ادامه چهار گزينه هم براي حزب الله از برترين تا بدترين مطرح كرده است به اين ترتيب كه بهترين گزينه اين است كه در صورتي كه آمريكا با عمليات نظامي مستقيم حزب را هدف قرار دهد، حزب الله به اقدامات قانوني متوسل شود. گزينه دوم اينكه حزب الله به اقدامات خود كه به زغم فيليبوني تروريستي است، ادامه دهد تا مانع مداخله مستقيم نظامي آمريكا شده و موجب ترس و وحشت دشمنان شود. گزينه سوم اينكه اگر آمريكا از طريق مداخله غيرمستقيم به رويارويي با حزب الله برخيزد، اين حزب به اقدامات قانوني متوسل شود. گزينه چهارم كه بدترين گزينه است اينكه بعد از مداخله غيرمستقيم آمريكا، حزب الله جايگاه مردمي و مشروعيت خود را از دست بدهد و به اقدامات خود ادامه دهد. اين تحليلگر آمريكايي نتيجه گيري از اين گزينه ها را به شرح زير اعلام كرد: اول: مداخله مستقيم نظامي آمريكايي ها در رويارويي با اقدامات حزب الله كه اين به نفع حزب الله خواهد بود. دوم: مداخله غيرمستقيم آمريكا مقابل اين اقدامات حزب الله كه در اين صورت به نفع هيچ يك از دو طرف نخواهد بود. سوم: مداخله مستقيم نظامي آمريكا مقابل اقدامات قانوني حزب الله كه به نفع حزب الله خواهد بود. چهارم: مداخله غيرمستقيم آمريكا مقابل اقدامات قانوني حزب الله كه اين به نفع آمريكايي ها و همپيمانانش خواهد بود. فيليبوني در تشريح عناصر اصلي دخالت غير مستقيم آمريكا در قبال حزب الله گفت: اول اينكه آمريكايي ها به منظور جلوگيري از گسترش جايگاه مردمي و مشروعيت حزب الله دولت لبنان را تحت حمايت كمك مالي قرار دهند. دوم اينكه سازمان ملل متحد و سازمان هاي منطقه اي و غير دولتي براي تامين نيازهاي جوانان لبناني به خدمات اجتماعي، تربيتي و حرفه اي وارد عمل شوند تا حزب الله نتواند آنان را جذب كند و در واقع اين حزب برايشان جذابيتي نداشته باشد. سوم اينكه با گسترش درگيري هاي مذهبي در لبنان، تشكيل ائتلاف بين المللي ضد حزب الله، تروريستي خواندن اين حزب و در نهايت ترور رهبران و فرماندهان آن جلوي حضور بين المللي حزب الله گرفته شود.
  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها