گزارشي از واكنش سازمان ها و مجامع بين المللي به فاجعه اشغال سركنسولگري ايران در مزارشريف

تعداد بازدید : 169
تاریخ و ساعت انتشار : جمعه 16 مرداد 1394 00:00
دبير كل سازمان ملل متحد نيز به عنوان يك شخصيت برجسته و مسوول بين المللي طي دوره مذكور با انتشار چندين بيانيه، ضمن ابراز نگراني عميق از دستگيري ديپلمات ها و خبرنگار ايراني و طولاني شدن مدت اسارت آنان، از عدم همكاري گروه طالبان در اين زمينه با سازمان ملل در اين زمينه اظهار تاسف نمود و از آنان خواست كه مصونيت سياسي ايرانيان دستگير شده را رعايت و آنان را هر چه سريعتر آزاد سازند
تعرض طالبان به سركنسولگري ايران در مزار شريف با محكوميت وسيع جهاني بخصوص از سوي محافل خبري بين المللي مواجه شد و بسياري از دست اندركاران رسانه هاي ارتباط جمعي، شوراي امنيت سازمان ملل، سازمان علمي، آموزشي و فرهنگي ملل متحد(يونسكو )، سازمان حقوق بشر، صليب سرخ جهاني، كميته خبرنگاران بدون مرز، خبرگزاريهاي معتبر جهاني و منطقه اي و... خواستار آزادي فوري خبرنگار ايراني و حفظ مصونيت حرفه اي وي شدند. در زمان نامعلوم بودن سرنوشت ديپلمات هاي ايراني كشور هاي جهان و مجامع بين المللي با محكوم كردن ورود اجباري نيروهاي طالبان به ساختمان سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در مزار شريف، اقدام اين گروه در ربودن ديپلمات ها و خبرنگار ايراني مستقر در ان را تقبيح نمودند. آنان همچنين تعرض به سركنسولگري ايران و دستگيري ديپلمات هاي ايراني را مغاير با اصول و هنجارهاي شناخته شده بين المللي عنوان نمودند و از دستگيري خبرنگار ايراني به عنوان اقدامي مغاير با آزادي بيان و انديشه و آزادي جريان اطلاع رساني ياد كردند. كشورها و مجامع بين المللي همچنين ضمن ابراز نگراني شديد از سرنوشت اتباع ربوده شده ايراني خواستار تضمين سلامت و امنيت جاني و بازگشت محترمانه آنان گرديدند. در همين راستا شوراي امنيت سازمان ملل متحد به عنوان تنها مرجع صلاحيت دار جهاني در زمينه صلح و امنيت بين المللي با انتشار چندين بيانيه و قطعنامه در مدت مذكور، اين اقدام طالبان را محكوم كرد. دبير كل سازمان ملل متحد نيز به عنوان يك شخصيت برجسته و مسوول بين المللي طي دوره مذكور با انتشار چندين بيانيه، ضمن ابراز نگراني عميق از دستگيري ديپلمات ها و خبرنگار ايراني و طولاني شدن مدت اسارت آنان، از عدم همكاري گروه طالبان در اين زمينه با سازمان ملل در اين زمينه اظهار تاسف نمود و از آنان خواست كه مصونيت سياسي ايرانيان دستگير شده را رعايت و آنان را هر چه سريعتر آزاد سازند. سران كشورهاي عضو نهضت عدم تعهد نيز در اعتراض به اين اقدام گروه طالبان در قطعنامه پاياني نشست خود در شهر دوربان آفريقاي جنوبي با محكوم كردن اشغال سركنسولگري ايران در شهر مزار شريف افغانستان، خواستار بازگرداندن سالم و محترمانه اتباع ناپديد شده ايراني گرديد. 936
  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها