رد پاي داعش و موساد در حملات تروريستي مصر

تعداد بازدید : 195
تاریخ و ساعت انتشار : دو شنبه 22 تیر 1394 00:00
در شرايطي كه اخوان المسلمين به لحاظ ماهيت يك جنبش مدني و غيرمسلحانه است و مي كوشد به اصول و مباني مبارزاتي خود در اين زمينه متعهد بماند اما در مقابل دولت مصر سعي مي كند اين جنبش را به هر طريق ممكن به سمت حركت مسلحانه سوق دهد
پايگاه اطلاع رساني قربانيان ترور- گروه تكفيري صهيونيستي داعش در بيانيه اي مسئوليت انفجار اخير يك خودروي بمب گذاري شده مقابل كنسولگري ايتاليا در قاهره را به عهده گرفت و به مسلمانان هشدار داد به چنين مراكزي نزديك نشوند. اين گروه در پيامي در توئيتر نوشت: «عناصر داعش در قاهره يك خودروي بمب گذاري شده حامل 450 كيلوگرم مواد منفجره را در مقر كنسولگري ايتاليا منفجر كردند.» اين بيانيه افزود: «به مسلمانان توصيه مي كنيم از اين لانه هاي امنيتي دور بمانند». نكته قابل تأمل در اين ميان اين است كه پيش از اين عمده حملات داعش در مصر به صحراي سينا محدود مي شد و عمدتاً به شكل حملات مسلحانه بود كه عليه نيروهاي ارتش و پليس مصر صورت مي گرفت. ازاين رو گسترش دامنه حملات از سينا به قاهره و تغيير اهداف آن از نظاميان و نيروهاي پليس مصر به مراكزي ديپلماتيك چون ايتاليا بسيار سؤال برانگيز است. نكته قابل تأمل ديگر در اين زمينه اين است كه چرا داعش كنسولگري ايتاليا را مورد هدف قرار داده و براي هشدار انتخاب كرده است آن هم در شرايطي كه ايتاليا در مقايسه با ساير كشورهاي غربي در تحولات خاورميانه كمترين دخالت و تأثير گذاري را دارد، البته ايتاليا از اين جهت با ديگر كشورهاي غربي متفاوت است و آن اينكه رم پايتخت اين كشور مقر استقرار دولت واتيكان است كه رهبري جامعه مسيحيان جهان به خصوص كاتوليك ها را به عهده دارد. بنابراين سؤال ديگري كه مطرح مي شود اين است كه آيا علت حمله هشدار آميز به كنسولگري ايتاليا در قاهره همين مسئله بوده است و يا اينكه امكان دارد دلايل ديگري در اين زمينه تأثير گذار باشد؟ در بين اين دلايل احتمالي تنها چيزي كه جلب توجه مي كند اين است كه دولت واتيكان نيز به تازگي به جمع حاميان دولت فلسطيني پيوست و آن هم در حالي كه رژيم صهيونيستي نهايت تلاش خود را به كار گرفته بود تا از اتخاذ چنين مواضعي از سوي واتيكان به عنوان نماينده جامعه مسيحيان جهان جلوگيري كند. بر اين اساس مشخص مي شود كه تنها طرفي كه مي تواند از حمله هشدار آميز به كنسولگري ايتاليا نفع داشته باشد رژيم صهيونيستي است و در چنين وضعيتي پذيرش مسئوليت اين حمله از سوي داعش شاخص ديگري است كه از ارتباط ميان داعش و اين رژيم پرده برمي دارد و يا اينكه عوامل نفوذي اين رژيم در پوشش داعش به يك چنين حمله اي دست زده اند كه در هر دو صورت اين سؤال مطرح مي شود كه چرا سرويس هاي اطلاعاتي و امنيتي مصر نتوانسته اند و يا نخواسته اند جلوي اين حمله را بگيرند؟ اگر نتوانسته باشند اين به منزله ضعف اين سرويس ها و افول اقتدار آنهاست و اگر نخواسته باشند به منزله عملكرد مديريتي اين سرويس ها خواهد بود. به هر حال آنچه از قرائن و شواهد موجود برمي آيد اين است كه ظاهراً مصر با توجه به شاخص هاي موجود از جمله خودروي بمب گذاري شده جلوي كنسولگري ايتاليا و يا پيش از اين انفجار خودروي هشام بركات دادستان كل مصر وارد تونل تاريك امنيتي مي شود و در نهايت اين سؤال را مطرح مي كند: چه عواملي امكان دارد در اين زمينه نقش داشته باشند؟ در پاسخ به اين سؤال دو عامل محتمل به نظر مي رسد: نخست عملكرد دولت مصر در برقراري "اين همپيماني" بين اخوان المسلمين و تكفيري ها و دوم برقراري ارتباط ميان رژيم صهيونيستي و تكفيري ها و شكل گيري ائتلاف نانوشته ميان آنها. *نقش دولت مصر در گسترش ناامني ها از سينا به قاهره آنچه از آن به نقش دولت مصر تعبير مي شود در واقع نتيجه عملكرد اشتباه آميز آن در قبال مخالفان و به خصوص اخوان المسلمين است. اين اشتباه از آنجا ناشي مي شود كه در عرف سياسي حاكم بر جهان معمولاً تلاش مي شود يك گروه مسلح به سمت مذاكره و يا دست كم مقاومت مدني حركت كند و از اقدامات مسلحانه فاصله بگيرد. اما دولت مصر در مسير خلاف گام برمي دارد و در شرايطي كه اخوان المسلمين به لحاظ ماهيت يك جنبش مدني و غيرمسلحانه است و مي كوشد به اصول و مباني مبارزاتي خود در اين زمينه متعهد بماند اما در مقابل دولت مصر سعي مي كند اين جنبش را به هر طريق ممكن به سمت حركت مسلحانه سوق دهد تا هم اقدامات سركوب گرانه و سياست مشت آهنين خود را در اين زمينه توجيه كند و هم اينكه زمينه را براي سركوب ها و قلع و قمعهاي بيشتر فراهم سازد. دولت السيسي از زمان سقوط دولت مرسي و اخوان المسلمين اين رويكرد را اتخاذ و بي وقفه آن را ادامه داده است و حتي زماني كه بحث تشكيل ائتلاف ضد داعش مطرح شد دولت مصر آن را به گونه اي بازتعريف كرد كه اخوان المسلمين را نيز شامل شود. در آخرين مورد از اقدامات مصر در اين زمينه مي توان به اين اشاره كرد كه بعد از حملات غافلگيركننده اخير شاخه مصري داعش موسوم به ولايت سينا به نيروهاي ارتش اين كشور در صحراي سينا، نيروهاي ارتش مصر به محل تجمع تعدادي از اعضاي اخوان المسلمين در قاهره حمله كرد و آنها را به تدارك عمليات مسلحانه متهم كرد حال آنكه در اين درگيري هيچ يك از نيروهاي ارتش مصر آسيب نديد و اين نشان مي داد كه آنها مسلح نبودند. *برقراري ائتلاف نانوشته ميان رژيم صهيونيستي و تكفيري ها اين ارتباط ميان شاخه سوري القاعده موسوم به جبهه النصره و رژيم صهيونيستي كاملاً به اثبات رسيده و هيچ شك و شبهه اي در اين زمينه باقي نمانده است چرا كه ارتباطات در اين زمينه كاملاً علني شده و مسئولان اين رژيم بارها از مداواي مصدومان النصره در بيمارستان صحرايي ارتش اسرائيل در جولان بازديد كرده كه اخبار آن در رسانه هاي جمعي منتشر شده است. گزارش هاي آماري نيز حاكي از مداواي نزديك به دوهزار مجروح تكفيري در بيمارستان هاي رژيم صهيونيستي است، بنابراين اگر در سوريه ارتباطات ميان اين رژيم و داعش آشكار و علني نشده به اين مفهوم نيست كه چنين ارتباطاتي ميان اين دو نيست بلكه به اين دليل است كه داعش به لحاظ جغرافيايي در سوريه هم مرز فلسطين اشغالي نيست اما درست به عكس در مصر و به خصوص در صحراي سينا هم مرز اين رژيم است و بر همين اساس همه اقداماتي كه داعش چه در سينا عليه ارتش مصر و چه در غزه عليه حماس انجام مي دهد تماماً به نفع اين رژيم است. در موارد اخير نيز همچنان كه در جريان خودروي بمب گذاري شده جلوي كنسولگري ايتاليا در قاهره مشاهده شد اين حمله با منافع هيچ كس جز رژيم صهيونيستي سازگار نيست كه به شدت از رويكرد دولت واتيكان در رم در حمايت از دولت فلسطيني دلخور و خشمگين بود و در جريان ترور هشام بركات دادستان كل مصر نيز هرچند در نگاه نخست انگشت اتهام ممكن است به سمت اخوان المسلمين برود اما از آنجا كه اين جنبش دست داشتن در اين عمليات را رد كرده و اين اقدامات با مواضع اصولي اين جنبش نيز مغايرت و منافات دارد لذا احتمال اينكه ترور هشام بركات نيز همانند ترور رفيق حريري از سوي سرويس هاي اطلاعاتي و امنيتي رژيم صهيونيستي طراحي و مديريت شده باشد بسيار زياد است چرا كه اين رژيم اكنون به يك كشور ناامن در مرزهاي خود نياز دارد تا باز هم بتواند براي خود حاشيه امن ايجاد كند و با توجه به اينكه ارتش مصر تقريباً تنها ارتش عرب است كه توانسته انسجام خود را حفظ كند لذا به هم ريختن مصر مي تواند هدفي مناسب براي اين رژيم باشد. از آنچه گفته شد در نهايت مي توان به اين نتيجه رسيد كه مقوله ناامني هاي مشكوك و هدايت شده در مصر نيز جدا از ساير كشورهاي عربي منطقه نيست و اگرچه در ظاهر اغلب حملات تروريستي به دست تكفيري ها صورت مي گيرد اما در باطن از سوي سرويس هاي اطلاعاتي و امنيتي رژيم صهيو نيستي هدايت و مديريت مي شوند و يكي از دلايل موجود در اين زمينه اين است كه همه حملات و عمليات هايي كه تكفيري ها اعم از داعش و غير داعش چه در مصر و چه در سوريه و عراق انجام مي دهند تماماً به نفع اين رژيم تمام مي شود. البته در مورد مصر همچنان كه گفته شد عملكرد دولت اين كشور نيز به خصوص در تمايز قائل نشدن بين جنبش اخوان المسلمين با داعش در فرصت سازي رژيم صهيونيستي از حوادث امنيتي مصر مؤثر بوده است و با توجه به نياز اين رژيم براي به هم ريختن يك كشور عربي ديگر در جهت ايجاد حاشين امن براي خود، حوادث امنيتي اخير در مصر مي تواند بسيار هشدار آميز باشد و در صورتي كه به موقع جلوي آن گرفته نشود مي تواند مصر را همانند ساير كشورهاي عربي وارد تونل تاريك سازد. منبع:تسنيم
  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها