رونمايي از مدل جديد جهاد نكاح داعش

تعداد بازدید : 187
تاریخ و ساعت انتشار : دو شنبه 22 تیر 1394 00:00
در نتيجه اين اقدام، زن مي تواند در طي يك سال با چند مرد ازدواج كند، بچه به دنيا بياورد كه البته نخواهد دانست اين بچه مربوط به چه كسي بوده و با چه سرنوشتي روبرو است.
به تازگي در قزاقستان پديده اي شوم با نام «فحشاي حلال» در حال شكل گيري است كه در آن دختران جوان با نمايندگان فرقه هاي افراطي ازدواج مي كنند و بعد از مدتي شوهران آنها با به كار بردن كلمه «طلاق»، همسران خود را به دوستان خويش تحويل مي دهند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني قربانيان ترور به نقل از فارس، در اين رابطه زنان مطلقه بايد با مرد ديگري ازدواج كنند و در صورت عدم پذيرش اين امر از سوي آنان، گفته مي شود كه اين زنان از قوانين شريعت پيروي نمي كنند و اين داستان همينطور ادامه دارد. در نتيجه اين اقدام، زن مي تواند در طي يك سال با چند مرد ازدواج كند، بچه به دنيا بياورد كه البته نخواهد دانست اين بچه مربوط به چه كسي بوده و با چه سرنوشتي روبرو است. فحشاي حلال با داشتن چنين خصوصياتي فرد افراطي را مجاب مي كند تا زني كه به عنوان همسر برگزيده است بعد از مدت نامشخصي طلاق داده و با سرنوشت نامعلومي در اختيار ديگران قرار بدهد. در اين خصوص يك شهروند 35 ساله قزاقستاني در شهر «آتيرائو» با تأكيد بر اين موضوع كه اعضاي گروه هاي افراطي به زن به عنوان وسيله نگاه مي كنند، افزود: وي نيز قرباني چنين تبادلي قرار گرفته است و در مدت پنج سال 9 بار ازدواج كرده و 9 بار با گفتن كلمه «طلاق»، توسط همسرش طرد شده است. به گفته كارشناسان ديني قزاقستان، معمولاً نمايندگان فرقه هاي افراطي اسلامي از اين فتواها صادر مي كنند كه در نتيجه آن، در كشور صدها بچه با سرنوشت نامعلوم اينچنيني متولد و بزرگ مي شوند و زنان مظلوم به جرگه هاي شبه نظاميان سوريه مي پيوندند. در اين رابطه «موحدالدين پاتي اف» يك دين شناس قزاق مي گويد: با توجه به قوانين اسلام در خصوص طلاق، كساني كه امروزه اين كلمه را به سادگي به زبان مي آورند و باعث از بين رفتن خانواده مي شوند، نمي توانند مسلمانان باشند بلكه نمايندگان فرقه هاي افراطي هستند كه به خاطر همبستگي برادرانه خود، مي توانند زن خود را به دوستانشان بدهند. موحدالدين پاتي اف اضافه مي كند: تعداد چنين زنان مظلوم و بچه هايي كه پدر ندارند، در مناطق غربي قزاقستان و «آلماتي» زياد هستند كه اكثر قربانيان اصلا با اسلام آشنايي نداشته و نمايندگان فرقه هاي افراطي از اين واقعيت سوء استفاده مي كنند كه در نتيجه اين اقدامات، بيشتر زنان به سوريه مي روند و در آنجا به جهاد نكاح تن مي دهند. اين كارشناس قزاق ضمن اشاره به ظلم به دين و آغاز فعاليت هاي اينچنيني از 10 سال قبل، اظهار مي دارد: افراط گرايان با اين اقدامات و با نام دين، زناكاري را توجيه مي كنند و كساني كه با دين آشنايي ندارند از اسلام مي ترسند، اما چاره چيست؟ وي در ادامه اين سئولات را مطرح مي سازد كه ملي گرا ها، وطن پرستان و شبه نظاميان براي زنان قزاقستاني چه كار مي كنند؟ مدافعان ناموس كجا هستند؟ چرا آنها از دختران خود دفاع نمي كنند؟ به گفته پاتي اف، براي كسي كه شناختي از اسلام و دين نداشته باشد تشخيص دادن اينكه چه كسي طبق قوانين اسلام زندگي مي كند و چه كسي به فرقه هاي افراطي پايبندي دارد، سخت است چراكه تمام آنان نماز مي خوانند، به مسجد مي روند و مانند قبل شلوارك هاي كوتاه نپوشيده و مي گويند كه به اسلام سنتي پايبند هستند اما در حقيقت از اسلام حقيقي فاصله زيادي دارند. به عقيده وي، اداره روحانيت مسلمانان قزاقستان به خوبي مي داند كه نمايندگان فرقه هاي افراطي اسلامي چطور عمل مي كنند اما نمي داند چگونه بايد با آنها مبارزه كرد. در اين رابطه «انگار حاجي اميربيك» يكي از كاركنان اداره امور ديني قزاقستان نيز معتقد است كه امامان جماعت مسئول برگزاري مراسم ازدواج و قرائت خطبه عقد، ازدواج اين افراد را در مساجد ثبت نمي كنند و به همين سبب سلفي ها مراسم نكاح را در بين خودشان انجام مي دهند. وي مي گويد: امامان جماعت و ملاهاي قزاقستان در مساجد خطبه مي خوانند اما آنها (سلفي ها و ديگر نمايندگان فرقه هاي افراطي) گوش نمي دهند و در زمان خطبه با موبايل بازي كرده و يا موسيقي گوش مي دهند و به دليل آنكه نهاد جزايي خاصي در اين خصوص شكل نگرفته است، نمي توان كسي را مجبور ساخت تا به گفته هاي امامان جماعت گوش بدهد. انگار حاجي اميربيك در پايان مي افزايد: طبق اطلاعات رسمي كه توسط «نورلان ارمك بايف» دبير شوراي امنيت ملي قزاقستان اعلام شد، در مناطق تحت كنترل گروه تروريستي داعش تقريبا 400 قزاقستاني حضور دارند و از ميان قزاق هايي كه راهي سوريه شده اند، تقريبا نيمي از آنها زنان هستند.
  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها