به آينده اميدواريم؛ صحنه عراق، صحنه پرچالش

تعداد بازدید : 172
تاریخ و ساعت انتشار : یک شنبه 28 آذر 1395 00:00
دكتر كمال خرازي، رييس شوراي راهبردي روابط خارجي: اداره مسايل عراق و تدابيري كه بتواند منجر به خروج داعش شود و استقلال عراق و نقش مردم در حكومت عراق در قالب مردم سالاري اسلامي، تدبير بسيار قوي و جدي مي خواهد.
دكتر كمال خرازي، رييس شوراي راهبردي روابط خارجي: اداره مسايل عراق و تدابيري كه بتواند منجر به خروج داعش شود و استقلال عراق و نقش مردم در حكومت عراق در قالب مردم سالاري اسلامي، تدبير بسيار قوي و جدي مي خواهد.
  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها