رئيس مجلس: آمريكا هيچ اراده اي براي مبارزه با تروريسم ندارد

تعداد بازدید : 169
تاریخ و ساعت انتشار : چهار شنبه 14 مهر 1395 00:00
نماينده قم در مجلس ادامه داد: اين فكر شيطاني و يزيدي نشان مي دهد آمريكاييها و اسرائيليها خلاف شعارهاي دروغين خود هيچ اراده اي براي مبارزه با تروريسم ندارند و هدف بزرگتري در پس اين ماجراجويي فراگير منطقه اي نهفته است.
نماينده قم در مجلس ادامه داد: اين فكر شيطاني و يزيدي نشان مي دهد آمريكاييها و اسرائيليها خلاف شعارهاي دروغين خود هيچ اراده اي براي مبارزه با تروريسم ندارند و هدف بزرگتري در پس اين ماجراجويي فراگير منطقه اي نهفته است.
  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها