ناگفته هاي دكتر شهره پيراني همسر شهيد رضايي نژاد

تعداد بازدید : 165
تاریخ و ساعت انتشار : جمعه 1 مرداد 1395 00:00
بعد از آن كه ضارب را دم در خانه ديدم، مشكوك شدم و گفتم به نظر تو اين دو نفر اينجا چه مي كنند، خاطرم هست كه داريوش هم جواب من را داد، اما بعد از گذشت چند ماه هر چه فكر مي كنم، يادم نمي آيد كه در آخرين لحظه داريوش به من چه گفت، شايد يك زماني بعد از آن كه ناخودآگاهم را بررسي كنم يادم بيايد كه آخرين جمله داريوش چه بود
بعد از آن كه ضارب را دم در خانه ديدم، مشكوك شدم و گفتم به نظر تو اين دو نفر اينجا چه مي كنند، خاطرم هست كه داريوش هم جواب من را داد، اما بعد از گذشت چند ماه هر چه فكر مي كنم، يادم نمي آيد كه در آخرين لحظه داريوش به من چه گفت، شايد يك زماني بعد از آن كه ناخودآگاهم را بررسي كنم يادم بيايد كه آخرين جمله داريوش چه بود
  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها