نقوي:سفر اعضاي كميسيون امنيت ملي به سوريه در راستاي حمايت از مقاومت است

تعداد بازدید : 175
تاریخ و ساعت انتشار : یک شنبه 13 تیر 1395 00:00
سخنگوي كميسيون امنيت ملي گفت: حضور اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس در سوريه به مثابه تاكيد بر حمايت مجلس و دولت جمهوري اسلامي ايران از جريان مقاومت است.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي گفت: حضور اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس در سوريه به مثابه تاكيد بر حمايت مجلس و دولت جمهوري اسلامي ايران از جريان مقاومت است.
  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها