شهيد بهشتي دو بار ترور شد

تعداد بازدید : 170
تاریخ و ساعت انتشار : یک شنبه 6 تیر 1395 00:00
انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي در هفتم تير 1360، شايد نقطه عطفي در تاريخ انقلاب باشد؛ اتفاقي كه به رغم خواست و برنامه ريزي هاي دشمن به جاي اينكه باعث يأس و تفرقه شود، اتحاد مردم و مسئولين را دوچندان كرد.
انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي در هفتم تير 1360، شايد نقطه عطفي در تاريخ انقلاب باشد؛ اتفاقي كه به رغم خواست و برنامه ريزي هاي دشمن به جاي اينكه باعث يأس و تفرقه شود، اتحاد مردم و مسئولين را دوچندان كرد.
  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها