تروريست ها چه مي خواهند؟

تعداد بازدید : 400
تاریخ و ساعت انتشار : یک شنبه 11 دی 1390 00:00
به گزارش پايگاه خبري قربانيان ترور؛ «تروريست ها چه مي خواهند؟» از زيلات ها تا داعش، كتابي است از لوئيس ريچارد سون كه با برگردان عسگر قهرمان پور و خديجه حيدري توسط انتشارات ديلماج منتشر شد. اين كتاب در هشت فصل به موضوع هايي چون تروريسم چيست؟ خاستگاه تروريسم كجاست؟، چرا تروريست ها خود را به كشتن مي دهند؟ داعش از ظهور تا سقوط، ريشه هاي قبيله گرايي داعش، ساختار حكمراني داعش و... مي پردازد. نويسنده معتقد است اثربخش ترين روش مهار تروريسم شناختن خواسته هايي است كه براي برآوردن آن وارد عمل مي شوند؛ شناخت اين خواسته ها براي تدوين سياست هاي كارآمد ضد تروريستي است. نمونه اش را كشور پرو در امريكاي لاتين مثال مي زند كه «راه درخشان» سازمان تروريستي را با هزاران عضو چگونه حاكميت پرو بر سر ميز مذاكره كشاند و منجر به امضاي صلح شد.
  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها