كالبدشكافي داعش (ماهيت، ساختار تشكيلاتي، راهبردها، و پيامدها)

تعداد بازدید : 205
تاریخ و ساعت انتشار : یک شنبه 11 دی 1390 00:00
به گزارش پايگاه خبري قربانيان ترور؛ در چند دهۀ اخير، خاورميانه و شمال آفريقا كانون بحران هاي گوناگون و متعددي بوده است. دراين ميان، يكي از پديده هاي نويني كه منطقه را با تنش و بحران مواجه ساخته، رشد و فعاليت جريان هاي اسلام گراي راديكال است. گسترش و فعاليت اين گروه ها درحال حاضر يكي از مهم ترين معضلات منطقۀ استراتژيك خاورميانه و شمال آفريقا به شمار مي رود. گروه هاي جهادي ـ تكفيري با اتخاذ رويكردهاي افراط گرايانه، ضمن تكفير مخالفان و منتقدان خود، همۀ آنها را كافر، و كشتن آنها را مباح مي دانند. امروزه يكي از مهم ترين و تندروترين گروه هاي فعال در خاورميانه و شمال آفريقا گروه موسوم به «داعش» است. با برآمدن اين گروه در عراق و سوريه فصل نويني از تحركات تروريستي در تاريخ روابط بين الملل گشوده شد كه نماد آن را مي توان گذار از الگوي «سازمان القاعده» به الگوي «سازمان داعش» دانست. داعش گروهي با انديشه هاي تكفيري است كه ريشه در برداشت هاي نادرست و غيرواقعي از دين و مذهب دارد. ريشۀ شكل گيري اين گروه به سازمان «القاعده عراق» بازمي گردد؛ اين جريان با طي فرازو نشيب هايي در طول ساليان اخير، با توجه به بي ثباتي عراق و بحران سوريه فرصت احيا پيدا كرد و در آوريل 2013 با نام «دولت اسلامي در عراق و شام» كه به صورت مختصر «داعش» خوانده مي شود اعلام موجوديت كرد. اين گروه پس از تصرف مناطق گسترده اي از عراق و سوريه، با اعلام خلافت اسلامي، «ابوبكر البغدادي» رهبر اين گروه را به عنوان خليفۀ مسلمانان معرفي كرد و نام گروه خويش را به «دولت اسلامي» تغيير داد. اين گروه چند سال است كه فعاليت هاي خشونت بار خود را در سوريه آغاز كرده و تا عراق نيز گسترش داده است. اعضاي اين گروه در سال 2015 حملات خود را تا اروپا، شمال آفريقا و حتي آمريكا نيز توسعه داده اند. داعش علاوه بر تهديدات منطقه اي و بين المللي، تهديدي جدي نيز براي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران به شمار مي رود. در همين راستا، شناخت و پيگيري ماهيت اين گروه از نظر منافع حياتي و امنيت ملي براي جمهوري اسلامي ايران حائز اهميت بسيار است؛ از همين رو، كتاب حاضر در قالب نُه فصل سعي دارد مسائلي از جمله: مباني فكري و ايدئولوژيك، زمينه هاي شكل گيري، ساختار تشكيلاتي، راهبردها و چالش ها، و فرصت هاي گروه داعش را به طور كامل مورد واكاوي قرار دهد. در اين ميان، يكي از ويژگي هاي كتاب اين است كه در تأليف آن، علاوه بر منابع فارسي و انگليسي، از منابع عربي و كتاب هاي نظريه پردازان جريان هاي تكفيري، از جمله: «اداره التوحش» (مديريت وحشي گري) اثر ابوبكر ناجي و «المذكره الاستراتيجيه» (يادداشت استراتژيك) نوشته عبدالله بن محمد نيز استفاده شده است. بي ترديد، انتشار كتاب حاضر گام محكمي دربارۀ نظريه پردازي و درك عميق تر جريان هاي افراط گرا در خاورميانه خواهد بود. مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران، مطالعۀ اين كتاب را براي دانشجويان رشته هاي علوم سياسي، روابط بين الملل، مطالعات منطقه اي، و همچنين پژوهشگران و علاقمندان به مسائل خاورميانه، جريان هاي اسلامي، و مسائل امنيتي توصيه مي كند. اميد است كه حاصل كار زمينه اي را براي تحقيقات بيشتر و دقيق تر فراهم نمايد.
  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها