زندگاني و مبارزات شهيد بهشتي

تعداد بازدید : 182
تاریخ و ساعت انتشار : یک شنبه 11 دی 1390 00:00
اين كتاب را شعبانعلي امامي تدوين كرده و در نزديك به 300 صفحه منتشر شده است. مولف در فصل اول، با اشاره به تولد و زادگاه شهيد آيت الله بهشتي و ويژگي هاي علمي، شخصيتي و اخلاقي و اجتماعي خاندان ايشان، در خصوص تحصيلات قديم و جديدشان در اصفهان (كه پايه ي ترقي علمي و فرهنگي وي بود) و ماجراي ازدواج و همچنين رفتار ايشان در خانه و در ميان خانواده بحث كرده است. فصل دوم، مربوط به مهاجرت و اقامت ايشان در قم بوده و به مباحثي چون، چگونگي تحصيل در حوزه ي علميه ي قم، اساتيد و دوستان و هم دوره هاي وي مي پردازد. جايگاه ايشان در ميان دوستان، به لحاظ تحصيل و اخلاق فردي و اجتماعي، بخش اعظم اين مباحث را در بر گرفته است. تحصيلات جديد ايشان در قم پي گرفته شد و تا مرحله ي دكتري ادامه يافت. همچنين فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي شهيد بهشتي در دهه ي 1320خاتمه بخش اين فصل است. به اتمام رساندن دوره ي تحصيلي شهيد دكتر بهشتي، چه در علوم قديمي و چه در علوم جديد و دانشگاهي، موجب شروع جدي فعاليت ايشان در حوزه هاي آموزشي، اجتماعي و پژوهشي گرديد. فصل سوم، جايگاه ايشان را در جريان فعاليت هاي قشرهاي متدين و انقلابي قم و تهران كاملاً به تصوير كشيده است. فصل چهارم، به دوره ي دو ساله ي اقامت شهيد بهشتي در تهران اختصاص دارد. اين دوره اگرچه به لحاظ زماني بسيار محدود بوده، امّا به لحاظ كارها و اقدامات انجام گرفته توسط ايشان و يا با محوريت ايشان بسيار درخشان و چشمگير است. فعاليت هاي اجتماعي، آموزشي، پژوهشي و از همه مهم تر، فعاليت هاي ممتاز سياسي ايشان كه منجر به هجرتش به آلمان گرديد، نقش بسيار مهمي در حركت بخشي نهضت امام خميني (ره) در آغازين سال هاي دهه ي 1340 داشته است. فصل پنجم، به شرح علل هجرت ايشان به آلمان و فعاليت هاي مختلف او در آنجا مي پردازد. نقش ايشان در ترويج و تبليغ اسلام ناب و اسلام انقلابي در اروپا منحصر به فرد است. قبل و بعد از ايشان، هيچ كس نتوانسته است، به آن اندازه در تبليغ دين اسلام و همچنين در نماياندن چهره ي واقعي نهضت امام خميني (ره) اثرگذار باشد. اين فصل كه به لحاظ زماني پنج سال و نيم از عمر با بركت آيت الله شهيد بهشتي را در بر مي گيرد، استعداد، شور و شوق و ابتكار يك روحاني متفكر و انديشمند را ، آن هم در قلب دنياي مسيحيت، به نمايش مي گذارد. دهه ي 1350، دهه اي بسيار حساس و سرنوشت ساز در تاريخ معاصر ايران بوده است؛ دهه ي به شمارش افتادن نفس رژيم شاهنشاهي پهلوي و از رمق افتادن حاميان داخلي و خارجي آن و از همه مهم تر سقوط رژيم 2500 ساله ي شاهنشاهي و استقرار حكومت اسلامي. اين تحولات شگفت انگيز در تاريخ معاصر ايران، قطعاً مديون تاريخ سازان و شخصيت هاي برجسته ي اين دوره بوده و به گواه تاريخ، نقش آيت الله بهشتي نقشي ممتاز و تاريخي است. فصل ششم با تفصيل بدين امر مي پردازد. گذر از مرحله ي استقرار و رسيدن به مرحله ي تثبيت، از دشوارترين مراحل هر انقلابي است. انقلاب اسلامي ايران نيز از اين امر دور نماند و جريانات و حوادث مختلفي، سعي در به انحراف كشيدن و عقيم گذاشتن آرمان هاي انقلاب و اهداف آن نمودند كه با درايت و هوشياري امام امت و متفكرين بزرگ انقلاب همچون شهيد بهشتي خنثي شد و جمهوري اسلامي با عبور از اين مرحله به دوره ي تثبيت پاي گذاشت. فصل هفتم به مهم ترين وقايع سال هاي بحران (1358- 1360 ش) پرداخته و نقش بسيار مهم و حياتي شهيد بهشتي را در استقرار نهادهاي انقلابي و از همه مهم تر نقش ايشان را در كمك به تثبيت نظام جمهوري اسلامي نشان مي دهد. در فصل هشتم به تفصيل، از ويژگي هاي ممتاز شخصيتي شهيد دكتر بهشتي سخن آمده است.
  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها