طالبان و شهادت ديپلمات هاي ايراني

تعداد بازدید : 187
تاریخ و ساعت انتشار : یک شنبه 11 دی 1390 00:00
اين كتاب داراي مقدمه و پيشگفتار و شش فصل است كه تلاش نموده ضمن بررسي علل ظهور طالبان و گشودن پرونده جنايات آنها به صورت ويژه « جنايات بزرگ» آنها را در به شهادت رساندن ديپلمات هاي ايراني در مزار شريف تجزيه و تحليل نمايد. قدرتهاي استكباري از زمانهاي دور سوداي تسلط بر منطقه خاورميانه را در سر داشته و استعمار اسپانيا و پرتغال، انگلستان و فرانسه و امروز آمريكا به اين منطقه چشم طمع دوخته اند و به خاطر رسيدن به خواسته خود كه تسلط به اين منطقه بوده، دست به كارهاي مختلفي زده اند، از جمله به اختلافات نژادي و قومي و مذهبي دامن زده و گام بعدي آنها شروع به مذهب سازي بوده مثل وهابي ها، بهائي ها، و هزار و يك فرقه را به جان اسلام انداختند. «طالبان» آخرين دست پخت استعمار است عليه اسلام و خاورميانه. آتش طالبان جز تباهي براي افغانستان به بار نياورد و زبانه هايش دامن ايران را هم گرفت. افزايش ترانزيت مواد مخدر به ايران، درگيريهاي مرزي با نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، نا امن نمودن مناطق شرق و جنوب شرق ايران اسلامي و .... اما شايد بزرگترين جنايات طالبان كشتار بي گناهاني مثل به شهادت رساندن ديپلماتهاي ايراني در مزارشريف باشد. عده اي از مردم افغانستان با هدايت علماي افغان جهت بيرون كردن ارتش سرخ شوروي بسيج شده و موفق به تشكيل سازماني به نام «مجاهدين» گرديدند. سرانجام پس از فروپاشي شوروي نيروهاي روس مجبور به خروج از افغانستان شدند و در سال 1992 ميلادي دولت مجاهدين در افغانستان تشكيل شد. اما برخلاف انتظار و با توجه به فقدان يك رهبري واحد، برخورد اقوام مختلف و كارشكني هاي بيگانگان آرامش و امنيتي را براي مردم افغان در بر نداشت و منجر به ايجاد مشكلاتي براي مجاهدين شد. شرايط نامناسب اين كشور در اواخر سال 1994 ميلادي سبب گرديد گروهي افراطي به نام طالبان در افغانستان متولد شود، آنان در مدارس ديني پاكستان با حمايت هاي مالي كشورهاي غربي و عربي رشد يافته و خود را مسلمان واقعي ميدانستند كه قصد اصلاح افغانستان را دارند. اين جريان تحجرگرا و افراطي با كمك كشورهايي از جمله پاكستان، عربستان سعودي و ايالات متحده آمريكا كه هر كدام با اهداف خاص خود به حمايت از آن پرداختند مسلمانان را نسبت به انقلاب اسلامي ايران بدبين كرده و از گسترش نفوذ آن در دنيا جلوگيري نمايد. ايران به عنوان يك كشور مسلمان و شيعه از عملكرد طالبان ناراضي بود لذا روابط حسنه اي با اين گروه برقرار نكرد و به مخالفت با آن پرداخت. از اين رو تخاصم طالبان نيز با ايران به دلايل متعدد افزايش يافت تا آنكه سرانجام در 17 مرداد 1377 با حمله وحشيانه به سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در شهر مزارشريف افغانستان، هشت ديپلمات و يك خبرنگار ايراني را كه همگي از مصونيت حرفه اي برخوردار بودند برخلاف عرف بين الملل دستگير و به شكل مظلومانه اي به شهادت رساندند. فصل اول اين فصل شامل: 1- افغانستان در دو قرن اخير: اگرچه در طول قرن نوزدهم افغانستان به واسطه رقابتهاي روسيه و انگلستان از اهميت خاصي در آسياي مركزي و جهان برخوردار بود اما در بخش عمده اي از قرن بيستم به صورت كشوري دورافتاده از مسايل سياسي جهان در آمد. 2- افغانستان بعد از جنگ جهاني دوم. 3- دين و ملت اكثريت مردم افغانستان يعني 99 درصد آنها مسلمانند و به مسايل ديني و اعتقادي پايبند هستند. 4- مجاهدين، در جريان اشغال افغانستان توسط شوروي مساجد و مدارس افغانستان رو به انحطاط گذاشته و علما و مردم با ايمان بيرحمانه كشته يا زنداني شدند، اما بعضي از علماي افغان از جمله الله تعالي تصميم گرفتند با روسها مبارزه كنند. او گروهي از مردم را بسيج كرد و اين اقدام وي موجب شد بعضي از علما و طلاب مدارس اسلامي، جهاد عليه ارتش روسيه را اعلام نمايند. فصل دوم: طالبان عوامل داخلي موثر در ظهور طالبان: 1- درگيري و جنگهاي داخلي پس از خروج نيروهاي اشغالگر شوروي و بي ثباتي سياسي. 2- عدم ايجاد امنيت. 3- فقر اقتصادي. 4- تركيب گروه طالبان: طالبان از سه گروه مختلف تشكيل شده بود گروه اول طلاب ديني، گروه دوم عناصري از احزاب جهادي وابسته به قوم پشتون، گروه سوم پشتون هايي كه در رژيم كمونيستي سابق عضويت داشتند، چهارم حلقه رهبري طالبان را كساني تشكيل مي دادند كه برخي از آنان هيچ گاه ديده نشدند. در مجموع رهبري طالبان را ميتوان به سه گروه تقسيم كرد . الف) كساني كه رهبري اسلامي را به زعمات ملا عمر بر عهده داشتند. ب) آنهايي كه ديد بازتري نسبت به قضايا داشتند. ج) ميانه روها كه تعدادشان كمتر بود و نقش عمده و مهمي در مسايل بزرگ سياسي داشتند. يكي از پيچيدگيهاي اساسي در بينش طالبان به طور اخص و بنياد گراي افراطي به طور اعم، تقدس بخشي به دستاوردهاي كلامي و فقهي پيشينيان بود. سياست طالبان در مورد اسلام؛ اسلام طالبان به سبب وابستگي به قوم پشتون، اسلامي قومي به حساب مي آمد. آنها فقط يك چيز ميخواستند: زعامت انحصاري. در اين فصل همچنين با اشاره به نحوه رفتار طالبان با زنان، نمونه هايي از قانونهاي مربوط به زنان كه از سوي گروه طالبان اعلان شد عبارت بودند از: 1- رييس سازمان امر به معروف و نهي از منكر كابل دسامر 1996. 2- قانون كار در بيمارستانهاي دولتي و كلينيك هاي خصوصي بر پايه اصول شريعت، كودكان به دليل ضعفهاي اجتماعي از مهمترين قربانيان طالبان به شمار مي آمدند. فصل سوم- طالبان و ديگر كشورها كشورهاي مؤثر در ظهور طالبان – مراكز و سازمانهاي مهم در ظهور طالبان – عوامل موفقيت سياستگذاري پاكستان در افغانستان – هماهنگي جريانهاي مذهبي با دولت پاكستان – شناخت كامل از نقاط استراتژيك پاكستان – شناخت كامل از رهبران جهادي – رقابت با نفوذ جمهوري اسلامي ايران – اهداف پاكستان در حمايت از طالبان – عربستان – اهداف حمايت عربستان سعودي از طالبان دسترسي به منابع و بازارهاي آسياي ميانه – گسترش وهابيت در افغانستان – جلوگيري از نفوذ شوروي و كمونيسم در افغانستان – جلوگيري از نفوذ ايران در افغانستان – ممانعت از نفوذ ايران در آسياي ميانه – ايالات متحده امريكا – اهداف حمايت امريكا از طالبان : 1 – دستيابي به ذخاير و منابع آسياي مركزي (هدف اقتصادي). 2 – ممانعت از نفوذ ايران در منطقه – 3 – نزديكي به مرزهاي روسيه. واكنش كشورهاي مجاور افغانستان، سازمانها و مجامع جهاني به پديده طالبان. فصل چهارم شامل ايران و طالبان 1 – مخدوش كردن سيماي اسلام، طالبان تمامي اقدامات غير انساني را با توجيه رعايت موازين و مقررات دين اسلام انجام ميداد – 2 – تهيه و صدور مواد مخدر، طالبان افغانستان را به يكي از عمده ترين توليد كنندگان و صادركنندگان مواد مخدر در دنيا تبديل كرد. 3- بحران در منابع آبي ايران. 4 – استقرار معارضان در افغانستان- 5 – سياست پاكسازي ديني، قومي و نژادي، واكنش به گروه طالبان – منشأ افكار طالبان – قتل عام شيعيان در قلمرو طالبان – مزارشريف و مصاحبه با تنها باقي مانده طالبان پس از سقوط كابل مي باشد. فصل پنجم – شهادت ديپلمات و خبرنگار ايراني در افغانستان اهم وظايف ديپلمات: 1- مذاكره سياسي – 2- نماينده كشور خود نزد دولت پذيرنده 3- ارتقاي سطح روابط 4- ارائه نظر و مشاركت در امر سياستگذاري 5- حفاظت از منابع ملي كشور خود مصونيت ها و امتيازات ديپلماتيك. حمله گروه طالبان به سر كنسولگري ايران در مزار شريف واكنش سازمان ها، مجامع بين المللي وشخصيت هاي داخلي وخارجي نسبت به حمله طالبان برسركنسولگري جمهوري اسلامي ايران –واكنش ايران –سرانجام ديپلمات ها- واكنش سازمان ها ومجامع بين المللي وشخصيت هاي داخلي و خارجي به شهادت ديپلمات هاوخبرنگارايراني. مسئوليت گروه طالبان به هنگام عمليات تصرف مزار شريف-شرح وقوع حادثه به نقل ازتنها ديپلمات بازمانده سركنسولگري ايران درمزارشريف- اقدام طالبان ازديدگاه حقوق اسلامي-علل حمله طالبان به سركنسولگري ايران درمزارشريف: 1-حمايت جمهوري اسلامي ايران ازحكومت اسلام گراهاي برهان الدين رباني-روزشماروقايع افغانستان-معرفي شهداي سركنسوگري جمهوري اسلامي ايران درمزارشريف-شهيدناصر ريگي-خاطرات مادرشهيدريگي: به گفته مادرش قبل ازتولدشهيد شبي درخواب سكه طلايي پيدا مي كند كه شمايل حضرت علي(ع) بر روي آن بود و مادر خواب خود را براي همسايه تعريف ميكند و او مي گويد فرزند پسر است و در آينده به مقام بالايي خواهد رسيد كه البته همان شهادت بوده. خاطرات همسر شهيد- خاطرات نادرريگي برادرشهيد-خاطرات برادرديگرشهيدريگي به نام محمدامين شهيدديگري به نام محمدناصر. محمدناصردرسال1340براي ادامه تحصيل به بيرجند رفت و با وجود سن كم و دوري از خانواده محيط نامناسب هرگز از مسجد و روحانيت فاصله نگرفت و درتظاهرات عليه رژيم پهلوي حضوري فعال داشت. ازديگرشهيدان نورالله نوروزي – رشيد پاريا و فلاح جاويد الاثر- مجيد نوري نياركي- شهيد كريم حيدريان- شهيد محمد علي قياسي – شهيد حيدرعلي باقري – شهيد محمود صارمي، خبرنگار. فصل ششم وضعيت طالبان در حال حاضر، احياي طالبان استراتژي جديد امريكا، اوضاع امنيتي در افغانستان به علت تشديد مشكلات اين كشور ضعف دولت مركزي و ناكارآمدي مقامات محلي روز به روز بدتر شد و تغيير موضع آمريكا نيز در حمايت از طالبان با اهداف خاص سبب پيچيدگي اوضاع و تنش در اين كشور بود. بخش عمده اي از شرايط پر تنش امروز افغانستان حاصل حضور آمريكا و همكاري آن با طالبان است.
  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها