پيام رئيس جمهوري پاكستان به مناسبت روز همبستگي كشمير

تعداد بازدید : 205
تاریخ و ساعت انتشار : یک شنبه 17 بهمن 1395 00:00
رئيس جمهوري پاكستان به مناسبت روز همبستگي منطقه جامو وكشمير پيامي صادر كرد.
به گزارش پايگاه خبري قربانيان ترور؛ «ممنون حسين» رئيس جمهوري پاكستان به مناسبت روز همبستگي كشمير پيامي را منتشر كرد كه متن پيام به شرح زير است: دولت و مردم پاكستان، حمايت اخلاقي، ديپلماتيك و سياسي قاطعانه و هميشگي خود را از مردم ستم ديده جامو و كشمير اشغال شده توسط هند در مبارزات دليرانه آنها براي دستيابي به حق اوليه خود در تعيين سرنوشتشان در هفت دهه اخير ناديده گرفته است، بلكه شديدترين شكل از نقض حقوق بشر، سركوب و خشونت را عليه آنها به كار برده است. طي اين مبارزات بومي و تاريخي، مردمان شجاع و با اراده كشمير اشغالي، فداكاري هاي بي مثال و غير قابل تصوري را متحمل شده اند. قساوت هاي نيروهاي اشغالگر هند در ۶ ماه گذشته منجر به بيش از ۱۲۰ كشته و بيست هزار نفر زخمي شده است كه بسياري از آنها در شرايط وخيمي به سر مي برند. بر اثر اصابت گلوله هاي ساچمه اي شليك شده از سوي نيروهاي هند، بيش از هزار نفر به آسيب هاي شديد چشمي مبتلا شده اند، در حالي كه دستكم ۱۵۰ تن از اين افراد از جمله زنان و كودكان در حال حاضر به طور دائم بينايي خود را از دست داده اند. هرچند تروريسم دولتي هند نتوانسته است تاكنون مردم كشمير اشغالي را از مبارزات خود براي رهايي از سركوب هند باز دارد. پاكستان جامعه بين المللي را بر آن مي دارد تا بر مسئوليت هاي خود در اين موضوع واقف بوده و تحقيقات مستقلي را در خصوص نقض بي شمار حقوق بشر در كشمير اشغالي توسط نيروهاي اشغالگر هند طلب كند و به وظايف خود بر طبق قطعنامه هاي شوراي امنيت در خصوص كشمير عمل كند. مناقشه جامو و كشمير برنامه ناتمام تقسيم بندي شبه قاره هند است و يكي از قديمي ترين مناقشات حل نشده و معوق در شوراي امنيت سازمان ملل است. مسئله جامو و كشمير مهمترين منازعه ميان هند و پاكستان بوده و رؤياي صلح اين منطقه تا زمان حل آن بر طبق خواست مردم جامو و كشمير تحقق ناپذير خواهد ماند. بيش از يك و نيم ميليون ساكن اين منطقه حق آن را دارند تا طلوع صلح و سعادت را در سرزمين خود شاهد باشند؛ صلح و سعادتي كه در نتيجه عدم اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل از سوي هند از آن محروم مانده اند.
  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها